Direktion

CEO
28 75 41 91

Beskrivelse:

Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland. Som CEO arbejder Christian på at fremme den entreprenørielle dagsorden overfor politikere og meningsdannere, samt sikre Fondens tætte samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Direktionssekretær
65 45 24 66 / 40 32 99 90

Beskrivelse:

Dorte har mere end 20 års erfaring som direktionssekretær i private virksomheder i ind- og udland. I Fonden arbejder Dorte primært som direktionssekretær for den administrerende direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariat

Sekretariatschef
4132 4697

Beskrivelse:

Anja har en baggrund i ministerieverdenen og har gennem 15 år arbejdet i departementer og styrelser i henholdsvis Indenrigsministeriet, Integrationsministerier og Undervisningsministeriet. Hun har blandt andet været leder af en række ministerielle konsulentenheder, der understøttede forandringsprocesser i kommuner, skoler og dagtilbud. Efter tiden i ministeriet var Anja i en årrække skolechef og formand for Børne- og kulturchefforeningens skolenetværk i Region Hovedstaden, hvorefter hun blev administrationschef i en kulturel institution. Anja er uddannet jurist og har tillige en diplom i ledelse samt en master i Business Coaching.

Økonomi

Økonomichef
24 60 15 69

Beskrivelse:

Steen har en uddannelse som HD i Regnskabsvæsen fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet 10 år som controller i et entreprenørselskab og 17 år som Økonomi og IT-chef i TDC. Steen har det overordnede ansvar for Fondens regnskab og økonomiske rapportering.
Projektadministrator
65 45 24 65

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand.mag. og er desuden bibliotekar. Ved Fonden administrerer Mette uddelingerne af Fondens puljemidler og sørger for den administrative side af projektbevillingerne; fra ansøgningen er modtaget til projektet afsluttes. Kontakt Mette, hvis du har spørgsmål vedr. projektstøtte, deadlines i forbindelse med puljemidler el.lign.
Bogholder
65 45 24 69

Beskrivelse:

Anne er uddannet regnskabsassistent og har tidligere arbejdet i en landboforening i en længere årrække. Anne har været ansat i Fonden siden 2007 og hendes opgaver er primært administrative. Anne står blandt andet for bogføring, fakturering, løn, ferie og indkøb til hele kontoret.

Kommunikation

Kommunikations- og pressechef
91 37 31 10

Beskrivelse:

Sigurd har arbejdet med iværksætteri og entreprenørskab på mange leder og kanter. Både som chef for iværksætterområdet i Dansk Erhverv, medstifter- og næstformand i Dansk Crowdfunding Forening og bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond Motorfabrikken Marstal. Sigurd har en kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra CBS.
Presse- og kommunikationskonsulent
31 75 34 81

Beskrivelse:

Berit er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet i DR og ved TV2/Fyn. Ved Fonden arbejder Berit med ekstern kommunikation i form af kontakt til pressen, nyhedsbreve og anden kommunikation ud af huset. Desuden er Berit redaktør på Fondens blog og sociale medier, samt skriver artikler om Fondens arbejde til diverse magasiner.
IT-konsulent & Art-director
Projektleder
36 99 05 06

Beskrivelse:

Niels er uddannet indenfor Experience design & Advanced technology Integration, som software integrationsspecialist og har flere års erfaring i reklamebranchen som AD’er. Han er certificeret compTIA+ med fokus på cloud computing. Niels har desuden uddannelse inden for Agile projektledelse i form PSM & PSM2 med fokus som Professional Scrum Master & Scrum Owner. Hos fonden har Niels ansvaret for koncept- systemudvikling og corporate branding,

Forskning, Analyse & Videregående uddannelser

Chef for forskning, analyse & vidergående uddannelser
(+45) 20 65 65 51

Beskrivelse:

Emilie har 15 års erfaringer i krydsfeltet mellem innovation, iværksætteri, analyse og digitalisering, med et særligt fokus på videregående uddannelsers entreprenørskabsindsatser. I Fonden er hun chef for Forskning, Analyse og Videregående uddannelser, og vil også arbejde i Teknologipagtens sekretariat. Emilie kommer fra en stilling som Direktør i EIT Climate-KIC med ansvar for deres europæiske entreprenørskabsprogrammer. Derudover har hun været udsendt som innovationsattaché til UFM’s og Udenrigsministeriets Innovationscenter i München, international chef på Aalborg Universitet, chefkonsulent på Teknologisk Institut med ansvar for erhvervsanalyser og digitale innovationsstrategier, ekstern lektor ved IT Universitet, embedsmand i Europa-Kommissionen, samt ansat i det engelske Office of the e-Envoy. Emilie fungerer ofte som ekspert for EU og internationale organisationer og er medlem flere start-up og virksomhedsnetværk inkl. Accelerator ENERGY Next, REBBLS Core Group, og CONNECTDenmark. Emilie er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, har en MSc grad fra London School of Economics and Political Science, og er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus.
Forskningsleder
31 75 76 38

Beskrivelse:

Kåre er ph.d. og seniorforsker ved Fonden. Kåre forsker i, hvilke effekter forskellig slags undervisning i entreprenørskab og innovation har på studerende på alle uddannelsesniveauer. Han har tidligere arbejdet som projektleder for Øresund Entrepreneurship Academy og har været med til at udvikle og starte flere uddannelser i entreprenørskab og innovation. Som forsker ved Fonden arbejder Kåre med at analysere de kort- og langsigtede effekter af uddannelse i entreprenørskab, samt hvordan vi kan forbedre uddannelsesforløbene.
Analyseleder  
31 51 62 25

Beskrivelse:

Casper er uddannet økonom med fokus på statistiske og analytiske metoder og arbejder med den statistiske del af Fondens effektmålingsarbejde og optimering af interne processer i Fonden.
Analytiker
29161886

Beskrivelse:

Malene har en kandidat i Økonomi fra Syddansk Universitet i Odense. Som analytiker i Fonden, sidder Malene med behandling af data og udarbejdelsen af analyser, herunder den årlige kortlægningsrapport samt Iværksætterindblikket.
Projektleder & udviklingskonsulent  
23 26 96 75

Beskrivelse:

Tilde har 10 års erfaring med student startups, partnerskaber, projektledelse, udviklingsprojekter, analyser og entreprenørskab på de videregående uddannelser. Tilde er cand. merc. med en Minor i CSR fra CBS og har tidligere arbejdet ved bl.a. startup virksomheden Ganni og med udvikling og markedsføring af digitale undervisningskoncepter hos JP/Politikens Hus. I Fonden leder Tilde uddelingen af fondsmidler til studerende, herunder Mikrolegat og fondsmidler til studenterorganisationer. Herudover leder Tilde løbende større udviklingsprojekter i Fonden.
Projektkoordinator
31 70 86 85

Beskrivelse:

Susanne er uddannet cand. mag. i engelsk og virksomhedskommunikation og har tidligere arbejdet med koordinering og oversættelse i EU-projekter og i private virksomheder. Ved Fonden er Susanne projektadministrator på Start Up i Praksis og arbejder der ud over med Fondens vidensformidling.
Projektassistent Mikrolegat

Beskrivelse:

Nanna læser cand.soc i Organisational innovation and Entrepreneurship på CBS. I Fonden arbejder Nanna med Mikrolegat-initiativet med særlig fokus på projektet ’Unge Verdensmålsiværksættere’. Hun har tidligere været praktikant i Fondens uddannelsesprogram for korte og mellemlange videregående uddannelser: Start Up Programme.

Grundskole & ungdomsuddannelser

Chef for Grundskole & Ungdomsuddannelser   
65 45 24 27 / 29 25 06 75

Beskrivelse:

Anders er uddannet lærer og cand. pæd. soc. og har tidligere arbejdet i efterskolen som lærer, konsulent og forstander. Som leder af indsatsen på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet området er Anders involveret i rådgivning og sparring med lærere, ledere og kommuner og varetager kontakten med Undervisningsministeriet. Desuden er Anders involveret i udvikling og formidling af pædagogisk og didaktisk viden på entreprenørskabsområdet.
Uddannelseskonsulent
Erhvervsuddannelserne
40 33 00 14

Beskrivelse:

Beate har forestået ledelse af en lang række udviklingsprojekter inden for entreprenørskab, innovation og iværksætteri i uddannelsessektoren. Hun har praktisk erfaring fra industri- og handelsvirksomheder i Danmark, har haft egen virksomhed, og har arbejdet med organisation, import og eksport i virksomhedssammenhænge. Beate har erfaring med at arbejde inden for entreprenørskabsfeltet på tværs af ungdomsuddannelserne og har særligt fokus på erhvervsuddannelserne, hvor hun varetager rådgivning og sparring med skoler og undervisere, udvikling af undervisningsmaterialer, gennemførelse af kurser og konferencer m.m.
Programleder
31 27 32 12

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand. mag. i medievidenskab og har tidligere arbejdet med TV-produktion og som kommunikationsmedarbejder. Mette arbejder i Fondens team for ungdomsuddannelser med udvikling og planlægning af de elevrettede aktiviteter, herunder Company Programme – Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab
Uddannelseskonsulent
31762851

Beskrivelse:

Lars er cand.scient. i biologi og fungerer som uddannelseskonsulent og projektleder. Han har mere end 20 års erfaring som underviser og pædagogisk leder i STX, HF og HTX. Har fungeret som tilsynsførende ved Styrelsen for uddannelse og Kvalitet, STUK samt været tilknyttet SDU i 5 år som ekstern lektor ved gymnasie- og universitetspædagogikum. Endvidere har han arbejdet i konsulentbranchen samt været med i flere start-ups og erfaring som selvstændig erhvervsdrivende ad flere omgange.
Programleder
FFE regioner og elevrettede aktiviteter
21 34 31 13

Beskrivelse:

Pernille er cand. merc. i forandringsledelse. Som projektleder i teamet for ungdomsuddannelserne arbejder Pernille med National Entreprenørskabsmesse, Da Vinci og FFE regionerne.
Programleder
Next Level & Edison
31230996

Beskrivelse:

Henrik er uddannet lærer, og har erfaring med undervisning og skoleudvikling. I sin tid som underviser, har Henrik haft særligt fokus på innovation og entreprenørskabsundervisning på grundskoleniveau. Herudover har Henrik arbejdet som selvstændig konsulent, hvor han har arbejdet med at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningssektoren. Som projektleder i Fonden, er Henrik ansvarlig for på Projekt Edison og Next Level.
Uddannelseskonsulent
29 16 05 11

Beskrivelse:

Peter er uddannet lærer med PD i organisationsudvikling og projektledelse. Fra 16 år som lærer i folkeskolen har Peter erfaring med skoleudvikling, internationalt samarbejde samt indsigt i skolens vilkår. I det daglige arbejder Peter med udvikling af undervisningsmaterialer, kurser og oplæg på skoler, studierejser og NEIS.
Programleder for Kickstart Programme
23 39 96 75

Beskrivelse:

Camilla er Cand.mag. i International virksomhedskommunikation og sprog og har tidligere arbejdet i Undervisningsministeriet. I Fonden for Entreprenørskab har hun tidligere været en del af teamet for ungdomsuddannelser og været projektleder for Danish Entrepreneurship Award. Nu er Camilla programleder for Kickstart Programme, som er Fondens iværksætterforløb og -konkurrence skræddersyet til erhvervsuddannelserne.

Danish Entrepreneurship Festival

Projektleder
Danish Entrepreneurship Festival
31 47 74 82

Beskrivelse:

Natasha er uddannet cand.mag. i International Virksomhedskommunikation og engelsk. Hun har tidligere være grafisk- og kommunikationskonsulent i teamet for grundskoler og ungdomsuddannelser og er i dag projektleder for Danish Entrepreneurship Festival.