Udviklingskonsulent til Fonden for Entreprenørskabs arbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner

Kom tættere på entreprenørskab på de videregående uddannelser. Fonden for Entreprenørskab søger en udviklingskonsulent til en nyoprettet stilling, med fokus på at styrke samarbejdet med de danske universiteter og understøtte deres arbejde med innovation og entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter for entreprenørskab. Fonden arbejder for at studerende i Danmark møder entreprenørskab i løbet af deres studietid og får evner til at tænke og agere entreprenant og innovativt. Vi hjælper uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos de studerende. Vores mål er, at entreprenørskab er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark, og at mødet med entreprenørskab skal være baseret på kvalitetsbevidste uddannelser og innovative programmer.

 

Til at styrke vores arbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner søger Fonden en dynamisk udviklingskonsulent, som brænder for entreprenørskab, og som har erfaring fra de danske innovations- og entreprenørskabsøkosystemer, særligt universiteterne. Du er en udpræget netværker, der kan opbygge et personligt og bredt netværk på de videregående uddannelser – blandt undervisere, ledelse, hubs, og studerende.

 

I samarbejde med dine kollegaer og ledelse i Fonden vil dine opgaver være at understøtte institutionerne i deres arbejde med at udvikle attraktive entreprenørskabsuddannelser og ambitiøse entreprenørskabsstrategier, der sætter rammerne for at flere studerende og unge forskere får innovations- og entreprenørkompetencer. Du vil være med til at videreudvikle og forankre Fondens mange tilbud og viden på de videregående uddannelsesinstitutioner og indgå i internationale entreprenørskabsprojekter. Du har dokumenteret erfaring med innovations- og entreprenørskabsrelateret forretningsudvikling, gerne inden for bæredygtighed og grønt entreprenørskab, events, strategier, og uddannelsesdidaktik. Du har et stærkt strategisk blik for at designe konkrete indsatser, der skaber synergi i de mange innovations- og iværksætteraktiviteter og sikrer konkret værdi for uddannelsesmiljøerne.  

 

Stillingen er en fuldtidsstilling, og er forankret i afdelingen for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser (FAVU).

 

Opgaverne omfatter:

 • Etablere netværk og samarbejde: videreudvikle et tættere samarbejde og netværk med undervisere, konsulenter, hubfolk, ledelser m.fl. på universiteterne og i det hele taget indgå i arbejdet med at styrke netværket på de videregående uddannelsesinstitutioner
 • Identificere muligheder for tættere samarbejde og nye indsatser inden for tematikkerne bæredygtigt entreprenørskab og diversitet på videregående uddannelsesinstitutioner
 • Uddeling af fondsmidlerne til de videregående uddannelser
 • Være projektleder på at udvikle Fondens nye programmer for VU, i samarbejde med kollegaer, universitetspartnere, virksomhedspartnere og iværksættermiljøer
 • Være med til at understøtte Fondens arbejde med at opkvalificere undervisere på de videregående uddannelser.  Bl.a. bistå i arbejdet med at videreudvikle Fondens undervisningsmateriale.
 • Arrangere masterclassses og netværks- og videndelingsdage, og producere relevant entreprenørskabs-content til diverse digitale platforme for VU Programmerne.
 • Sikre større synlighed og udbredelse af Fondens arbejde og viden til samarbejdspartnere og interessenter
 • Indgå som en ressource i de større entreprenørskabsprojekter, Fonden er en del af, heraf flere internationale. Blandt andet være projektkoordinator for et nyt netværksprojekt for Nordisk Ministerråd vedr. bæredygtige entreprenørskabsuddannelser

Jobprofil:

Det er en forudsætning for stillingen, at du har dokumenteret erfaring med entreprenørskab fra de videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 

 • Brænder for entreprenørskab og nye tendenser og viden inden for innovation og entreprenørskabsundervisning
 • Har minimum fire års erfaring med entreprenørskab og iværksætteri, ideelt fra de videregående uddannelsesinstitutioner og kan se muligheder for mere værdiskabende E&I arbejde.
 • Erfaring med netværksskabelse. Du er en udpræget netværker, der er udadvendt og glad for at arbejde med samarbejdspartnere – både de interne og de eksterne på institutionerne, og finder glæde ved at være bindeled mellem Fondens eksterne partnere og interne medarbejdere og ledelse
 • Erfaring fra at agere i større komplekse organisationer, og har et stærkt blik for at designe strategiske tilbud, der skaber værdi og synergi 
 • Erfaren projektleder, der ansvarligt kan igangsætte, udvikle og forankre nye entreprenørskabs -programmer
 • Kan agere selvstændigt og varetage større planlægningsprocesser, sikre at deadlines overholdes, og at relevante parter inddrages
 • Er team-orienteret og er hjælpende i forhold til at løse teamets opgaver i fællesskab. Konstruktiv og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne
 • Er imødekommende, samarbejdsorienteret og positiv. Har en dynamisk og proaktiv indstilling til opgaver og udfordringer 
 • Gode kommunikationsevner på dansk og engelsk både skriftligt og mundtligt; i det hele taget en stærk kommunikator
 • Har en videregående uddannelse

Vi tilbyder

 • En unik mulighed for at være med til at omsætte Fondens strategi til værdi for vores samarbejdspartnere og interessenter
 • En særlig mulighed for at forme et væsentligt, nyt entreprenørskabsprogram i Fonden
 • At blive en del af et team og en organisation, hvor der handles på gode idéer
 • At blive en del af en arbejdsplads, hvor man går meget op i at hjælpe og støtter hinanden på tværs.
 • Muligheden for at levere på en aktuel samfundsdagsorden om innovation, bæredygtighed og iværksætteri
 • Stor frihed i dit daglige arbejde og god plads til selvstændige initiativer
 • Et job i en foranderlig organisation i et spændende og dynamisk miljø blandt engagerede kolleger.

 

Kontaktperson
For spørgsmål om stillingen kontakt:
Emilie Normann, Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser: +45 20656551, emilie@ffefonden.dk

 

Deadline for ansøgning: mandag 9. august 2021 kl. 23.59. 1.samtaler påregnes at gennemføres i uge 33-34.

Ansøgninger sendes pr. e-mail til: HR@ffefonden.dk
Husk at anføre jobtitel ”VU udviklingskonsulent”

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.
Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

Fonden for Entreprenørskab har lokaler i København i Industriens Hus og hovedkontor i Odense tæt ved Banegården. Der må forventes nogen rejseaktivet i stillingen.

 

Om Fonden for entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Det sker igennem aktiviteter der sikrer, at flere elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. Visionen er at sikre, at alle elever og studerende møder entreprenørskab i undervisningen.Læs mere om Fonden for Entreprenørskab på www.ffe-ye.dk.