Regionsleder til Fonden for Entreprenørskab - Sjælland

Vores regionsleder gennem et par år har fået tilbudt nyt job, og vi søger derfor en ny regionsleder. Har du pionerånd? Kan du både skabe og vedligeholde relationer og samtidigt styre et budget og følge op på rammer og aftaler? Kan du tænke strategisk og innovativt og samtidig selv være hands-on med diverse praktiske opgaver? Hvis ja, så er du måske vores nye regionsleder.

Blandt de daglige opgaver:

 • Være med til at fremme FFEs entreprenørskabsprogrammer for grundskole og ungdomsuddannelser i FFE Sjælland.
 • Herunder planlægning og gennemførelse af regionale aktiviteter og mesterskaber m.m.
 • Sparring og koordinering med FFE National i Odense
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om rådgivning og vejledning af ledelse og undervisere
 • Sikre nye partnerskaber og tiltag, der fremmer samarbejdet mellem uddannelser og erhvervslivet omkring entreprenørskab og innovation regionalt
 • Ansvarlig for at betjene den regionale bestyrelse for FFE Sjælland
 • Fundraising på regionalt niveau.
 • Tovholderfunktion på handlingsplan og indsatser i FFE Sjælland.

 

Vi forventer, at du

 • er en stærk projektleder og eventkoordinator
 • har et stærk organisatorisk ”gen” med sans for struktur og systematik
 • selv er lidt af en innovator, der kan se muligheder og skabe aktiviteter sammen med partnerne
 • er en talentfuld netværker og har lyst til at være opsøgende
 • kan håndtere flere aktiviteter på én gang
 • og er en dygtig kommunikator
 • har kørekort/egen bil og er indstillet på mødeaktivitet på Sjælland – en del mødeaktivitet forventes i øvrigt afviklet on-line

 

Stillingen opslås i samarbejde med CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster, da du vil få din base på skolen og 1/5-af dit job knytter sig til at understøtte CELFs deltagelse i FFE-programmerne.

 

Det er ikke et krav til stillingen, men et godt kendskab til uddannelsesverdenen vil være en fordel.

 

Du vil i dit arbejde som regionsleder i FFE Sjælland kunne trække på en stærk bestyrelse, som vil understøtte dit arbejde.

 

For spørgsmål kontakt ansættelsesudvalget: Michael Kristiansen, bestyrelsesformand for FFE Sjælland, 3016 0692 / michael@ffesjaelland.dk; Michael Bang, direktør CELF, 6163 2800 / miba@celf.dk; Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef ZEALAND, 5076 2606 / jln@zealand.dk

 

Ansøgningen stilles til Michael Bang og sendes på miba@celf.dk – Ansøgningsfrist: d. 5. november kl. 12:00.

 

Første samtale afholdes d. 11. november fra kl. 13:00 – 18:00 i Nykøbing Falster.

 

Om Fonden for Entreprenørskab - Sjælland

 

FFE Sjælland er en region under Fonden for Entreprenørskab og har til opgave hjælpe FFE DK med at fremme aktiviteter og indsatser på lokalt niveau.

Entreprenørskab skal være for alle, for det giver børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i verden. Det er Fonden for Entreprenørskabs vision, og det vi er drevet af i vores arbejde på skoler og uddannelser.

Det gør Fonden ved at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

 

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

 

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.