Fonden for Entreprenørskab søger programleder

Drømmer du om at arbejde med entreprenørskab på de videregående uddannelser? Så er det dig, vi søger.

Fonden for Entreprenørskab er det centrale, nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Fonden for Entreprenørskab arbejder for, at alle studerende i Danmark møder entreprenørskab i løbet af deres studietid og får evner til at tænke og agere entreprenant og innovativt. Vi hjælper uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos de studerende. Vores mål er, at entreprenørskab er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark, og at mødet med entreprenørskab skal være baseret på kvalitetsbevidste uddannelser og innovative programmer.

 

Fonden for Entreprenørskab søger en programleder til entreprenørskabsprogrammer og indsatser for de videregående uddannelsesinstitutioner. Din rolle bliver at lede Fondens uddannelses- og entreprenørskabsprogram Start Up Programme, som er målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser. Start Up Programme er et tilbud til undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde med entreprenørskab i undervisningen. Se mere her. Programmet er bygget op omkring idé- og entreprenørskabskonkurrencer, undervisningsmateriale, opkvalificering af undervisere og aktiviteter og events, hvor studerende og undervisere kan afprøve idéer med iværksættere, erhvervsfolk og medstuderende. Programmet har det seneste år været igennem en udviklingsproces, og du vil som ny programleder overtage en nyudviklet strategi for programmet. Du vil få ansvaret for at rulle dele af den nye strategi ud i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Start Up Programme. Programmets nye strategi er udviklet i tråd med Fondens strategi, som du finder her.

 

Derudover vil du være med til at videreudvikle og forankre Fondens øvrige tilbud og indsatser på de videregående uddannelsesinstitutioner. Stillingen er forankret i afdelingen for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser (FAVU) og er en fuldtidsstilling.

 

Om jobbet

Opgaverne som programleder omfatte:

 

 • Daglig ledelse af Start Up Programme.
 • Ansvar for udvikling og afvikling af programmets events; herunder årlige idé- og entreprenørskabskonkurrencer, netværks- og videndelingsdage, masterclassses, m.m. Som programleder skal du bl.a. sikre, at de studenterrettede aktiviteter skaber værdi for den studerende, dvs. læringsmål, kriterier i konkurrencerne, den rette progression fra de andre programmer til Start Up Programme m.m.
 • Sikre et godt samarbejde med undervisere, konsulenter m.fl. på uddannelsesinstitutionerne i Start Up Programme og videreudvikle et godt og relevant netværk blandt de videregående uddannelsesinstitutioner.
 • Lead på kommunikationsstrategi og udvikling af content til diverse digitale platforme for Start Up Programme og på programmets udbredelsesstrategi.
 • Opsøgende arbejde ifm. pleje af partnerskaber, både ift. programmet men også med blik for resten af organisationen, og dine medprogramledere for grundskolen og ungdomsuddannelserne.
 • Ansvarlig for dataindsamling i programmet således at Fonden for Entreprenørskabs videncenter kan anvende deltagertal m.m. til analyser og kortlægninger.
 • Igangsætte relevant udvikling af undervisningsmateriale henvendt til de videregående uddannelser.
 • Indgå som en del af programteamet i Fonden, som arbejder med programmer fra grundskole til de videregående uddannelser.
 • Udover lead på Start Up Programme vil du bl.a. være med ind over uddeling af fondsmidlerne til de videregående uddannelser i samarbejde med teamets chef og kolleger.

 

Om dig

Det er en forudsætning for stillingen, at du har erfaring med entreprenørskab, ideelt fra de videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 

 • Brænder for entreprenørskab og har solid indsigt i tendenser, behov, viden og muligheder inden for entreprenørskabsundervisning og iværksætteri på de videregående uddannelsesinstitutioner (VU).
 • Er en erfaren projektleder, der ansvarligt kan drive og udvikle Fondens Start Up Programme.
 • Værdsætter og anerkender dine samarbejdspartnere – både de interne og de eksterne på institutionerne, og finder glæde ved at være bindeled mellem Fondens eksterne partnere og interne medarbejdere og ledelse.
 • Er team-orienteret og agerer både opsøgende og hjælpende i forhold til at løse teamets opgaver i et fællesskab, hvor alles kompetencer bringes i spil.
 • Kan agere selvstændigt og på ansvarlig vis varetage større planlægningsprocesser, sikre at deadlines og budgetter overholdes, og at de relevante parter inddrages.
 • Har erfaring med at drive både større events, strategiske workshop og inspirerende masterclasses, og er vant til at planlægge arrangementer, som skaber høj værdi for deltagerne. Gerne digitale events og workshops.  
 • Er systematisk og velorganiseret.
 • Har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt og på både dansk og engelsk, og erfaring med formidling af komplekst data til den brede målgruppe.
 • Trives med en arbejdsdag, der til tider kræver hurtige leverancer.
 • Er konstruktiv og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne.

  

Vi tilbyder

 • En unik mulighed for at være med til at omsætte Fondens nye strategi til værdi for vores samarbejdspartnere og interessenter.
 • En særlig mulighed for at forme et væsentligt større program i Fonden.
 • En mulighed for at være med til at skabe Danmarks bedste og største entreprenørskabsprogram på de videregående uddannelser.
 • At blive en del af et team og en organisation, hvor der handles på gode idéer.
 • At blive en del af en arbejdsplads, hvor man går meget op i at hjælpe og støtte hinanden på tværs.
 • Muligheden for at indgå i en aktuel samfundsdagsorden.
 • Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer.
 • Stor frihed i dit daglige arbejde.
 • Et job i en foranderlig organisation i et spændende og dynamisk miljø blandt engagerede kolleger.

 

Kontaktperson
For spørgsmål om stillingen kontakt:
Emilie Normann, Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser: +45 20656551, emilie@ffefonden.dk

 

Deadline for ansøgning: mandag 28. juni 2021 kl. 23.59. 1.samtaler påregnes at gennemføres i uge 26-27.

Ansøgninger sendes pr. e-mail til: HR@ffefonden.dk
Husk at anføre jobtitel ”
VU programleder

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.
Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

Arbejdssted er muligt enten på Fondens kontor i København i Industriens Hus, eller på Fondens hovedkontor i Odense på Ejlskovgade ved Banegården. Der skal påregnes nogen rejseaktivet i stillingen.

 

 

Om Fonden for entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Det sker igennem aktiviteter der sikrer, at flere elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. Visionen er at sikre, at alle elever og studerende møder entreprenørskab i undervisningen.Læs mere om Fonden for Entreprenørskab på www.ffe-ye.dk.