Fonden for Entreprenørskab søger ny økonomichef

Fonden for Entreprenørskab, som også er sekretariat for Teknologipagten, søger en ny økonomichef, da vores nuværende efter mange år på posten skal på efterløn.

Om jobbet

Som økonomichef bliver dine vigtigste opgaver at:

 

 • Indgå i Fondens ledelsesteam og dermed i strategiarbejdet for både Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagtens sekretariat. Referencen vil være direkte til den administrerende direktør.
 • Være personaleansvarlig for et mindre men kompetent team.
 • Være Fondens primære økonomiske kompetence, med reference til den adm. direktør, og have ansvaret for Fondens økonomifunktion.
 • Være tovholder på optimering af interne procedurer og økonomistyringsværktøjer, varetagelse af afrapportering i forbindelse med statslige tilskud, andre offentlige projekter, oparbejdelse af systemer og procedurer til finansiel opfølgning på udviklingsprojekter og fondsmidler.
 • Håndterer både midler fra staten, private aktører og EU.
 • Stå for flere af Fondens indkøb – herunder særligt IT.
 • Varetagelse af alle opgaver i forbindelse med debitor/kreditor/finansbogholder i samarbejde med bogholderen.
 • Kontrol af lønbogholderi.
 • Overordnet ansvar for fondsuddelinger og administration af dette
 • Afrapportering til offentlige myndigheder på organisations- og projektniveau.
 • Løbende levere analyser til brug for ledelsesrapportering, udarbejdelse af analyser/statistikker, månedsrapportering etc.
 • Budgetter og økonomisk support til de øvrige teams.
 • Klargøring af årsregnskab til revisor og afrapportering til bestyrelse og formandskab.
 • Medvirke til en kontinuerlig forbedring af økonomifunktionens support til de øvrige teams, forbedring af forretningsgange, afrapportering og målstyringssystemer.
 • Stå for udarbejdelse af kontrakter for nye medarbejdere.
 • Indgå i interne arbejdsgrupper, hvor du i fællesskab med kolleger på tværs i organisationen vil arbejde med aktuelle temaer, hvor omdrejningspunktet er viden og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning.

 

Om dig

Det er en forudsætning for stillingen, at du:

 

 • Har flere års erfaring indenfor området, besidder strategisk regnskabsforståelse og har erfaring med opbygning af økonomistyringssystemer i en mindre virksomhed eller organisation, og erfaring fra controllerfunktion. Det vil være en klar fordel, hvis du tidligere har arbejdet som ansvarlig og har været vant til samarbejde med direktionen.
 • Har erfaring med strategisk planlægning og budgettering.
 • Er dialogskabende, opsøgende og pragmatisk i din tilgang til opgaverne.
 • Evner at se muligheder og omsætte dem til brugbare initiativer.
 • Værdsætter og anerkender dine samarbejdspartnere - både de interne og de eksterne.

 

Vi tilbyder

 

 • Dygtige og søde kollegaer.
 • Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer.
 • En stor frihed til at sætte retningen for dit team.
 • Et job i en foranderlig organisation i et spændende og dynamisk miljø blandt engagerede kolleger.
 • At blive en del af en uformel og ubureaukratisk organisation med kort vej fra beslutning til handling.
 • En unik mulighed for at være med til at omsætte ny strategi til værdi for vores samarbejdspartnere og interessenter.
 • Mulighed for at indgå i en aktuel samfundsdagsorden.

 

Kontaktperson

For konkrete spørgsmål om stillingen kontakt administrerende direktør Christian Vintergaard: 2875 4191. Deadline for ansøgning: 15. november kl. 12.00.

Samtaler forventes at gennemføres i uge 47.

Ansøgninger sendes per e-mail til ffehr@ffe-ye.dk. Husk at anføre jobtitel "økonomichef".

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.

Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

Arbejdsstedets placering er i Odense.

 

Om Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Dette sker igennem aktiviteter, der sikrer, at flere elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. Visionen er at sikre alle elever og studerende entreprenant dannelse. Læs mere om Fonden for Entreprenørskab på www.ffe-ye.dk.

 

Om Teknologipagten

Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så flere kan deltage i og være med til at udvikle samfundet. Der er især fokus på at fremme STEM-kompetencer, det vil sige kompetencer inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, og målet er, at flere skal interessere sig for og uddanne sig inden for STEM, og at flere bruger STEM-kompetencer i deres job fremadrettet. Fonden for Entreprenørskab er udpeget som sekretariat for Teknologipagten og skal blandt andet stå for at indsamle erfaringer fra Teknologipagtens projekter mv. Læs mere om Teknologipagten på www.teknologipagten.dk.