Anne-Louise Thon-Jensen: ”Jeg vil gerne være med til at skabe fremtidens danske virksomhedssucceser”

Som partner i kapitalforeningen SDG Invest, rådgiver Anne-Louise Thon-Jensen hver dag investorer om investeringer i bæredygtige virksomheder, som forholder sig aktivt til FNs 17 Verdensmål. Denne viden benytter hun som en del af evalueringskomitéen for Fonden for Entreprenørskabs Mikrolegat.

Anne-Louise Thon-Jensen er partner i SDG Invest, hvor hun dels er med til at investere i globale, bæredygtige aktier og dels rådgiver store danske virksomheder. Da Fonden for Entreprenørskab for få år siden, i et samarbejde med Tuborgfondet, satte fokus på FNs 17 Verdensmål i uddelingen af Mikrolegater, var hun en oplagt kandidat til evalueringskomitéen, på baggrund af hendes store viden om bæredygtighed og iværksætteri. 

 

”Jeg har en stor personlig interesse i startup-økosystemet og det er interessant at møde meget early stage startups og give dem råd. Jeg råder altid iværksætterne til at have styr på deres business case, for den er vigtig at have på plads, for at det ikke blot er en god idé, men også grobund for en forretning", siger Anne-Louise Thon-Jensen.

 

I sit frivillige arbejde hos Fonden for Entreprenørskab, er Anne-Louise Thon-Jensen med til at evaluere nogle af de mange Mikrolegat-ansøgninger, som Fonden modtager fire gange om året. Igennem dette arbejde har hun mødt mange spændende mennesker, med lignende interesser som hende selv, som har givet anledning til netværk og samarbejde. Men hun fremhæver alligevel vigtigheden ved iværksætteri, som sin største drivkraft for at være frivillig.

 

”Jeg synes entreprenørskab er supervigtigt for Danmark og jeg vil gerne støtte op om Fondens arbejde, for de gør noget vigtigt for samfundet. Det er sjovt og givende at være en del af deres arbejde og hvis jeg også kan være med til at skabe nye danske virksomhedssucceser, er det jo fantastisk.”

 

På spørgsmålet om hvad det kræver at være frivillig hos Fonden for Entreprenørskab, fremhæver Anne-Louise Thon-Jensen, at man skal være god til at vurdere de unge iværksætteres potentiale og være med til at give dem et skub i den rigtige retning.

 

”Man skal være open-minded og rummelig og ikke blive frustreret over at nogle af idéerne måske ligner hinanden. Man skal kunne udvælge dem, som kan blive fremtidens store succeser, men også acceptere at der er andre, som også skal støttes og have lov til at prøve deres idéer af. Det allervigtigste er, at man giver dem håb om, at de kan lykkes med noget,” siger hun. 

 

Et svagt punkt for kvindelige iværksættere

Som investor er Anne-Louise Thon-Jensen vant til at færdes i miljøer, der i høj grad domineres af mænd. Her oplever hun hvordan kvindelige iværksættere ofte behandles anderledes end mænd og derfor er dette noget, hun gerne vil gøre folk opmærksomme på.

 

”Jeg har et svagt punkt for kvindelige iværksættere, fordi de bliver behandlet markant anderledes end mændene. Der er en helt anden retorik, når det handler om kvindelige iværksættere og jeg går højt op i, at vi arbejder på at fjerne nogle af de bias, som spænder ben for kvinderne”, siger hun.

 

Hun fremhæver blandt andet tal som viser at andelen af investeringer, som uddeles til kvinder, ligger langt under andelen som tilkommer mandlige iværksættere og forslår at man for eksempel kunne anonymisere ansøgninger, for at mindske bias. Allervigtigst er det dog, at entreprenørskab bliver set som en realistisk vej at tage, så tidligt som muligt. 

 

”Det skal jo starte i bunden af økosystemet, hos de studerende, hvor kvinderne skal vide at deres idéer er lige så god som mændenes. Der er masser af eksempler på succeser, både blandt de nye startups, jeg har mødt i mit arbejde i Mikrolegat-komitéen og blandt de etablerede kvindelige iværksættere i Danmark.”

 

Kunne du tænke dig at blive frivillig i Fonden for Entreprenørskab? Læs mere og tilmeld dig her: Frivillig i Fonden for Entreprenørskab