Webinar om innovation i Samfundsfag

Innovation og Entreprenørskab i undervisningen er ikke en del af den almindelige praksis og indgår ofte som en del af særlige og ofte tværfaglige undervisningsforløb, hvor den innovative proces således bliver et mål i sig selv. 

 

Med dette webinar søges at udfolde en faglig relevant innovationsforståelse som er baseret på at innovative kompetencer kan opbygges indenfor fagene, adskilt fra særlige innovative processer og uden at innovation bliver et tillæg til faget. Webinaret tager sit udgangspunkt i en teoretisk rammeforståelse af innovation, og hvad der udgør innovative kompetencer, der tager afsæt i Undervisningsministeriets definition af innovation i gymnasiet og inkluderer Fondens egen "Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse". 

 

I 2019 udgav Fonden for Entreprenørskab  ”Rammebeskrivelser for innovation i gymnasiefagene”, hvor det ekspliciteres, hvordan I/E allerede er en del af undervisningen i samfundsfag og gives eksempler på praksis, undervisning, forløb og materialer, hvori fag og innovation er integreret. Det kan anbefales at sætte sig ind i denne inden webinaret.

 

Oplægget afholdes af Adjunkt Line Bjerre Kristensen fra Holstebro Tekniske Gymnasium, hvor hun underviser i Idéhistorie og Samfundsfag. Line er er endvidere forfatter hos forlaget Systime, hvor hun pt. skriver på  "Verdenshistorien På Ny" og "SamfundsFAQ" og også har udviklet undervisningspillet: ”Finansminister”.

Tilmelding til: "Innovation i Samfundsfag"

I henhold til Persondataforordningen videregiver Fonden for Entreprenørskab ikke oplysninger til 3. part. Fonden anvender udelukkende informationerne til det praktiske vedrørende arrangementet og til efterfølgende statistisk overblik, som omfatter antal deltagere i Fondens tilbud. Ved registrering som deltager accepterer du samtidig at vi må kontakte dig med informationer vedrørende webinaret