Nye veje for entreprenørskab på de danske universiteter

Innovations- og iværksætterlysten vokser på de danske universiteter, hvor studerende bidrager til nye løsninger, virksomheder, værdiskabelse og vækst, som kan møde nationale og globale udfordringer.

 

 Fem danske universiteter har gennem 3 år skabt helt nye muligheder for innovation og entreprenørskab via det nationale partnerskab Startup i Praksis, som har udviklet projektorienterede forløb i startups - inklusiv studerendes egne startups. Dette initiativ og mange andre aktiviteter styrker entreprenørskab og innovation i undervisningsformer og samarbejder, så de studerende rustes til fremtiden.

 

Projektet blev afsluttet i 2021 og har opnået en række solide resultater. På dette blended seminar deler vi erfaringer fra StartUp i Praksis. Online kick-off mødet den 14. oktober er starten på et program, som også vil indeholde 5 lokale events i oktober-november og et netværksseminar i december.

 

 Find hele programmet og tilmelding til alle events her

 

Tilmeld dig kick-off mødet nederst på denne side senest den 10. oktober

 

Program for online Kick-off møde

15.00-15.10: Velkommen, oplæg v Fonden for Entreprenørskab

15.10.15.15: Perspektiver fra studerende

15.20-15.40: Resultater fra projekt StartUp i Praksis: Hvorfor gjorde vi det, hvad kom der ud af det,   hvor er partneruniversiteterne i dag?

15.40-15.45: Perspektiver fra undervisere

15.45-15.50: Pause

15.50-16.30: Faciliteret gruppedebat i break-out rooms Hvad er virkningen af en indsats som StartUp i Praksis, og hvilken værdi har det for universiteternes fortsatte arbejde med entreprenørskab Hvordan skal universiteterne bedst forankre indsatsen fremadrettet? Hvad er de nødvendige rammerne for denne form for læringsaktiviteter?

16.30-16.55: Plenum debat Hvad er udfordringerne i arbejdet med I&E? Vidensdeling fra deltagerne

16.55-17.00: Wrap-up og information om de lokale events. Vores hybrid seminar begynder med en virtuel kickoff, hvor du kan blive inspireret af, hvordan fem danske universiteter har arbejdet med StartUp i Praksis, hvordan de har grebet arbejdet an, hvordan det forankres på uddannelserne, hvilken værdi, det har skabt, og hvad vi kan lære af projektet. Og ikke mindst hvad er de langsigtede perspektiver i fortsat at styrke universitetets engagement i entreprenørskabsaktiviteter.

 

Kick-off mødet efterfølges af 5 lokale events:

11. november kl. 15-16.30: Make Humanities your professional path via entrepreneurship. The Kitchen, Aarhus Universitet

18. november kl. 13-16: Deeper learning through students creating value for others. Københavns Universitet, Panumtårnet, Foredragssalen, Blegdamsvej 3

19. november kl. 12-16: Assessing the transformational journey from student to founder in internships. Copenhagen Business School, Solbjerg Pl. or Ground floor 16 , Porcelænshaven

23. november kl. 12-16: Perspectives on integrating entrepreneurship and education at AAU. Aalborg University, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg east, Room 4-117

7. december kl. 12-16: Perspectives on entrepreneurship as a part of curriculum at SDU. Videnbyen Odense, ThinkerSpace, Room 3.0.02, Cortex Park 26

 

Og et afsluttende netværksseminar:

9. december kl. 12-17: Samarbejde i fremtiden mellem universiteterne. Københavns Universitet, SUND hub, Nørre Allé 41, 2200 København N.

 

Find hele programmet og tilmelding til alle events her

 

Online kick-off møde

Tidspunkt: 14. oktober kl. 15-17

Tilmelding via formularen herunder - senest 10. oktober

Tilmelding til online kick-off møde den 14. okt.