Masterclass i underviserens rolle i entreprenørskabsundervisning

Online den 28. oktober kl. 14.00-15.00.
Masterclassen er for undervisere på alle uddannelsesniveauer.

Oplægsholder på masterclassen er Lilian Rohde, der er lektor ved læreruddannelsen, forfatter til Innovative Elever og Innovative Studerende, begge om FIRE-modellen. Lilian Rohde har arbejdet med området siden 2006 og skriver om masterclassen:

Der findes ikke DEN rigtige måde at være underviser på – men der findes nogle principper og håndgreb, som undervisere kan benytte sig af i entreprenørskabsforløb. Med udgangspunkt i mit oplæg vil vi diskutere principper og konkrete eksempler på både udfordringer og gode løsninger. Min interesse er, hvordan man som underviser understøtter elevers og studerendes processer, så de får plads til at blive undersøgende, kreative og handlende, men samtidig faciliterer faglige forståelser som en del af processen.

 

Tilmelding til masterclass i Underviserens rolle i entreprenørskabsundervisning

I henhold til Persondataforordningen videregiver Fonden for Entreprenørskab ikke oplysninger til 3. part. Fonden anvender udelukkende informationerne til det praktiske vedrørende arrangementet og til efterfølgende statistisk overblik, som omfatter antal deltagere i Fondens tilbud. Ved registrering som deltager accepterer du samtidig at vi må kontakte dig med informationer vedrørende masterclassen