Hvordan forbedres de skriftlige matematikopgaver – uden merarbejde for læreren?

Webinar den 28. januar kl. 14-16

Køge Gymnasium har udviklet et stillads for, hvad der kendetegner en god besvarelse af en matematikopgave, så eleverne tidligt kan blive bevidste om de nye krav de mødes af i gymnasiet og modellen er så færdig, at den testes på flere matematikhold.

I modellen er udviklet en progressionsplan for, hvordan eleverne individuelt kan træne basale færdigheder frem til hvordan de udvikler en matematiske dybere læring. For at sikre at peerfeedback kan anvendes som formativ evaluering sættes dette i relation til Fonden for Entreprenørskabs ”Taksonomi i Entreprenøskabsuddannelse.  Desuden evalueres elevernes indsats i peerfeedbackprocessen.

Under projektet er de udviklet en række metoder til, hvordan summative evalueringer af elevernes indsats under peerfeedback processen foretages.

Projektet bygger på flere års erfaringer med brug af hjemmesiderne Abacus og Peergrade, men vi ønsker at få input fra andre gymnasielærere.

Webinarets Indhold

-Kort præsentation af Taksonomi for entreprenørskabsundervisning v. Lars Frisdahl, uddannelseskonsulent ved Fonden for Entreprenørskab

-Præsentation af projektet ved projektleder Lektor Søren Mygind & Lektor Klavs Frisdahl, begge matematiklærere ved Køge Gymnasium.

-Diskussion

Tilmelding til Webinaret: Hvordan forbedres matematikopgaver?

Jeg er indforstået med, at Fonden for Entreprenørskab indsamler og opbevarer mine oplysninger. I henhold til Persondataforordningen videregiver Fonden for Entreprenørskab ikke oplysninger til 3. part. Fonden anvender udelukkende informationerne til det praktiske vedrørende arrangementet og til efterfølgende statistisk overblik, som omfatter antal deltagere i Fondens tilbud. Ved registrering som deltager accepterer du samtidig at vi må kontakte dig med informationer vedrørende webinaret