Didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning

Onsdag den 10. november, kl. 14.30 - 16.00

Dette webinar giver konkrete tips til at rammesætte entreprenørskabsundervisning i og på tværs af fag. Der vil være eksempler fra fagene: dansk, matematik, historie, naturfag og samfundsfag, og eksemplerne er rettet mod indskoling, mellemtrin og udskoling. Ligeledes vil der også være eksempler fra gymnasieskolen.    

I webinaret vil Simon Skov Fougt præsentere og udfolde aktiviteter med afsæt i entreprenørskabsundervisning med fokus på en faseopdelt tilgang – ON FIRE.

Innovation- og entreprenørskabsundervisning er kendetegnet ved en undersøgende og handlende tilgang til projektorienteret undervisning, hvor eleverne skal komme med løsninger på virkelighedsnære problemstillinger. Eleverne skal altså handle på muligheder og idéer, der kan skabe værdi. Der er med andre ord et udtalt produktfokus i tilgangen.

 

Undervejs berøres behovet for faglig fordybelse gennem såkaldte faglige loops og timeouts.

 

Oplægget er struktureret således, at deltagerne kan komme uforberedt og få idéer til, hvordan man kan planlægge entreprenørskabsundervisning, eller man kan komme med en idé, som gennem de indlagte øvelser kan forfines.

 

Simon Skov Fougt er lektor i literacy reserach på Aarhus Universitet, DPU og forsker bl.a. i den såkaldte scenariedidaktik, som har fokus på at trække verden uden for skolen ind. Han er tidl. folkeskolelærer og har forfattet flere scenariedidaktiske/entreprenørielle undervisningsmaterialer og artikler, og endelig er han hovedredaktør på den kommende Håndbog i Scenariedidaktik. Læs mere på http://www.simon-skov-fougt.dk

 

I henhold til Persondataforordningen videregiver Fonden for Entreprenørskab ikke oplysninger til 3. part. Fonden anvender udelukkende informationerne til det praktiske vedrørende arrangementet og til efterfølgende statistisk overblik, som omfatter antal deltagere i Fondens tilbud. Ved registrering som deltager accepterer du samtidig at vi må kontakte dig med informationer vedrørende webinaret "Didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning "

Når du har tilmeldt dig modtager du en bekræftelse på mail. Vær opmærksom på, at den ofte ender i spamfilteret, så tjek gerne der.