EntreSAT4Youth

Projektet udvikler et evalueringsværktøj baseret på EU's kompetenceramme indenfor entreprenørskabskompetencer

Målet for projektet er at udvikle et online-baseret selv-evalueringsværktøj, som måler de 15 entreprenørskabskompetencer, der indgår i EU's EntreComp-taksonomi. Målgruppen for værktøjet er individer i alder 15-29, som ønsker at evaluere egne kompetencer med henblik på at videreudvikle dem. Brugeren af værktøjet vil efter at have gennemført selv-evalueringen modtage en kompetencerapport, som viser hvilke af sine egne kompetencer brugeren har høj tillid til, og hvilke kompetencer han/hun kan forbedre og arbejde videre med.

 

Fonden for Entreprenørskab har i dette projekt udviklet spørgeskemaet og dets struktur samt afprøvet det i kvalitative fokusgrupper og kognitive interviews samt i en stor kvantitativ undersøgelse. Værktøjet skal nu pilot-testes af forskere i Estland og i Italien.

 

Opdragsgiver til projektet, som er planlagt at vare indtil november 2019, er EU-kommissionens Joint Research Center. I udviklingen af værktøjet arbejder Fonden for Entreprenørskab tæt sammen med konsulentfirmaet CARSA i Spanien samt Junior Achievement Europe. Derudover deltager universitetet i Bologne og Estlands uddannelsesministerium i samarbejdet.