EIPTE

Målet for projektet EIPTE (Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education) er at få flere videregående uddannelsesinstitutioner til at implementere entreprenørskabsuddannelse i deres læreruddannelse og/eller at forbedre den eksisterende entreprenørskabsuddannelse i læreruddannelsen. For derigennem at ruste den kommende generation af lærere bedre til at fremme entreprenørielle elever i folkeskolen.

 

Hver partner vil involvere en gruppe lærerstuderende i pilottest og forme netværk mellem skoler og lokale virksomheder. I sidste ende vil der blive udviklet en 'toolbox' (værktøjskasse) til videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder læreruddannelsen. Værktøjskassen skal kunne kombinere forskellige moduler og dermed kunne tilpasses til forskellige undervisningskontekster.  

 

Partnere i projektet er:

  • Leuphana Universitet, Lüneburg i Tyskland (leder af projektet)
  • Technichus i Mittsverige AB, Mid-Schweden University MIUN
  • Deusto university Bilbao i Spanien
  • AP i Belgien
  • VIKO Vilniaus Kolegija i Litauen
  • University College Absalon i Danmark
  • Fonden for Entreprenørskab

 

Fondens rolle i projektet er primært at forestå pre- og post-evalueringer af studerende i samarbejde med University College Absalon.

 

Projektet varer fra 2017 til 2020 og er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program

 

For yderligere information om projektet kontakt teamleder Anders Rasmussen på anders@ffe-ye.dk