EEEPHEIC

To-årigt projekt, der skal identificere og kategorisere eksisterende entreprenørskabsforløb på de videregående uddannelser. Projektet skal munde ud i et værktøj, der hjælper undervisere og studerende med at finde det rette forløb i forhold til deres behov/krav.

Projektet EEEPHEIC (Evaluation of Entrepreneurship Education Programmes in Higher Education Institutions and Centres) finder sted fra januar 2018 til december 2019 og er et samarbejde mellem følgende partnere:

 

  • Strascheg Center for Entrepreneurship, München
  • Osijek University, Kroatien
  • Technopolis Limited, Storbritannien
  • Fonden for Entreprenørskab
  • ECORYS, Holland (leder af projektet). 

 

Formålet er at udvikle et værktøj, der hjælper undervisere og studerende med at finde det rette entreprenørskabsforløb

Projektets formål er at udvikle et online værktøj, som gør det muligt for undervisere og studerende i entreprenørskabsundervisning at sammenligne og analysere metoderne og indholdet af deres entreprenørskabsforløb. Værktøjet skal hjælpe undervisere og studerende på de videregående uddannelser til at finde entreprenørskabsforløb, der passer til deres behov og krav.

 

Udviklingen af værktøjet skal ske på baggrund af en gennemgang og kategorisering af eksisterende entreprenørskabsforløb og af deres resultater og effekter. Ved hjælp af værktøjet skal undervisere/studerende således kunne udvælge de rette forløb i forhold til design, ønsket effekt, målgruppe eller undervisningsindhold.

 

Projektet er en del af EU-kommissionens fokus på 21st century skills

Projektets overordnede formål er at frigøre europæiske borgere, fremme færdigheder, holdninger og mind-set og udvikle en fleksibel og pro-aktiv tilgang til entreprenøriel tænkning og adfærd. Udviklingen af entreprenørielle færdigheder er af vital betydning for EU-Kommissionen og er også del af 21st century skills. 

 

 

For flere oplysninger om projektet kontakt Kåre Moberg på kaare@ffe-ye.dk