07 maj 2021

Tema-analyse: Iværksættere under uddannelse

I analysen står det klart, at den procentvise vækst for iværksættere under 25 år har haft en markant større fremgang, sammenlignet med alle øvrige iværksættere. Udover antal reelt nye virksomheder, har unge iværksættere forbedret sig væsentligt, når det kommer til jobgenerering og overlevelse. De virksomheder, der blev stiftet af iværksættere under 25 år i 2014, har genereret væsentligt flere årsværk sammenlignet med de virksomheder, der blev stiftet af samme aldersgruppe i 2001. Samme kendsgerning gør sig gældende, når vi ser på overlevelsesandelen tre år efter, at virksomheden blev stiftet. Den procentvise vækst ligger desuden over den udvikling, vi ser hos iværksættere over 25 år.

 

Klik på publikationen for at læse: