05 nov 2020

Viden Om - hvordan øger vi antallet af kvindelige iværksættere?

( FactSheet - How to increase the number of female entrepreneurs? )

I dette Viden Om kan du læse om, hvordan man kan medvirke til at fremme kvindeligt iværksætteri. 

Publikationen går ind i fem fokusområder, hvor der kan gøres en indsats for at mindske de hyppigste barrierer, som kvinder oplever i forhold til at stifte virksomhed. De fem områder er 1) kvindelige rollemodeller, 2) adgang til finansiering, 3) adgang til netværk, 4) kommunikation og 5) uddannelse.

 

Læs Viden Om ved at klikke på publikationen: 

(referencer findes i den engelske tekst)

 

 

English text link

 

FactSheet - How to increase the number of female entrepreneurs?

 

Read about different means how to make more women interested in entrepreneurship. 

 

The publication discusses five focus areas in which efforts can be made to diminish the most frequently experienced barriers for women's entrepreneurship. The five areas are 1) female role models, 2) access to financing, 3) access to networks, 4) communication and 5) education.