Mikrolegatanalyse - januar 2019

En temaanalyse af Mikrolegat-initiativet med fokus på beskæftigelse.

Den seneste analyse af Mikrolegat-initiativet bekræfter den tendens, der blev påvist i de tidligere analyser, og det er, at mikrolegater øger unge startups' overlevelsesevne; startups, der modtager et mikrolegat, danner større teams og skaber flere jobs end ikke-modtagere i kontrolgruppen. Dertil kommer, at de har nemmere ved at tiltrække vækstkapital, hvilket yderligere forstærker deres evne til jobskabelse. 

 

Læs publikation