Faktaark: Kan man måle udviklingen af elevers entreprenørielle kompetencer?

Man kan måle den kortsigtede effekt af entreprenørskabsundervisning via selv-evaluering. Der findes mange forskellige værktøjer, som kan anvendes til at måle den indflydelse, entreprenørskabsundervisning har på elevers og studerendes tro på egne evner til at udføre entreprenørielle aktiviteter.

 

Læs faktaark