Faktaark: Gør entreprenørskabsundervisning eleverne gladere for at gå i skole?

Ja, entreprenørskabsundervisning fremmer ikke blot elevernes entreprenørielle kompetencer; den styrker også deres lyst til at lære, samtidig med at den styrker deres relationer til klassekammerater og lærere. Dermed skabes skoleglæde.

 

Læs faktaark