Faktaark om tidlig indsats: Hvorfor er det vigtigt, at elever tidligt i deres skolegang undervises i entreprenørskab?

Entreprenørskabsundervisning har fokus på, at eleven skal tilegne sig alsidige færdigheder, og alsidige færdigheder gør det lettere for eleven at tilegne sig og drage nytte af andre færdigheder. Samtidig har entreprenørskabsundervisning vist sig at påvirke elevens motivation for uddannelse og at have en positiv effekt på elevens karakterer.

Derfor har entreprenørskabsundervisning, når den gives tidligt og følges op på senere niveauer, en stor effekt på elevens samlede læringsproces og uddannelse.