Faktaark: Hvad er iværksætteres værdi for samfundet?

Dette faktaark ser på startup-virksomheders effekter på samfundet. Tidligere resultater viser, at nye jobs primært skabes af små og nystartede virksomheder. Nye virksomheder bidrager derudover ved at skabe øget konkurrence mellem virksomheder, således at de mindst konkurrencedygtige må forlade markedet. Vigtige sidegevinster af dette er, at effektiviteten og innovationsevnen øges. Effekterne er forskellige, alt efter om de betragtes på kort, mellemlang eller lang sigt. På lang sigt er startup-virksomheders produktivitet større end etablerede virksomheders, også i Danmark.