04 jan 2021

Fra ABC til ph.d. - kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Fonden for Entreprenørskab har siden skoleåret 2009/2010 hvert år lavet en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem. Der er sket en stor udvikling på de ti år, således at det i dag er 1 ud af 4 danske elever og studerende, som møder entreprenørskab i undervisningen.

Kortlægningen udgives i år for første gang online - se online version her

 

 

 

Kortlægningen viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i henholdsvis grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Samtidig vises udviklingen for hvert uddannelsesniveau gennem de seneste 10 år, og forskellene i udbredelsen af entreprenørskab på de forskellige uddannelsesretninger belyses også.

 

 

 

Udgivelsen kan dermed både bruges til at se status quo for entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem samt til at se udviklingen over de seneste 10 år.

 

 

 

Seneste kortlægning viser, at entreprenørskab er mest udbredt på ungdomsuddannelserne. Der har dog både på grundskoler og videregående uddannelser været en positiv udvikling det seneste år. Samlet set har 24 % af alle elever og studerende mødt entreprenørskab som en del af undervisningen i skoler og på uddannelser i skoleåret 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

Ny kortlægning for 2019/2020 for grundskoler

 

 

 

Nedenstående interaktive kort viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning i grundskolen var i skoleåret 2019/2020 i de forskellige kommuner i landet.

 

 

 

 

 

 

 

Den første figur herunder viser andelen af grundskoleelever, der modtog entreprenørskabsundervisning, på kommuneniveau, 2017-2020.


Den sidste figur (rød)
viser den gennemsnitlige andel af grundskoleelever, der modtog entreprenørskabsundervisning i årene 2017-2020.

 

(Figurerne er interaktive, og du kan læse mere om de enkelte kommuner ved at føre musen henover kortet)