YouthStart-projektet

Youth Start-projektet er et banebrydende nyt europæisk projekt om entreprenørskabsuddannelse.

Youth Start-projektet arbejder på at skabe praktiske, erfaringsbaserede undervisningsprogrammer på det obligatoriske uddannelsesniveau, og samarbejder med ministerier og andre offentlige myndigheder i Østrig, Luxemborg, Portugal og Slovenien.

 

Det er samtidig et forsøg på at skabe en ny politisk praksis på området for entreprenørskabsuddannelse i europæiske skoler, som indeholder flere nyskabende initiativer:

 

  • Erfaringsmæssig entreprenørskabsuddannelse, som er forankret i eksisterende undervisningsplaner
  • Et undervisningsprogram, der er fleksibelt, innovativt og skalerbart
  • En forsøgsprotokol, som understøtter offentlige myndigheder i at udvikle evidens-baserede målsætninger
  • Entreprenørskabsuddannelse på ungdomsniveau, som fremmer nøglekompetencer og beskæftigelsesmuligheder

 

Få mere viden på projektets hjemmeside www.youthstartproject.eu eller kontakt den nationale koordinator Kåre Moberg på kaare@ffe-ye.dk