Nordic Entrepreneurship Islands

Nordic Entrepreneurship Islands er et pilotprojekt, som startede i november 2015, med det formål at udforske og kortlægge udviklingen af entreprenørskabsundervisning samt uddele et mikrolegat på syv udvalgte nordiske øer. I løbet af 2016 blev der indsamlet data til kortlægningen og i november 2016 blev der afholdt en konference i København, med deltagelse fra de syv nordiske øer. I februar 2017 er rapporten Nordic Entrepreneurship Islands publiceret.

Rapporten præsenterer resultaterne af pilotprojektet, Nordic Entrepreneurship Islands, som er gennemført af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Nordisk Ministerråd samt syv udvalgte nordiske øer. De syv øer, rangeret efter befolkningsstørrelse, er Andøy (Norge), Pargas (Finland), Bornholm (Danmark), Færøerne, Grønland, Gotland (Sverige) og Island.

 

Rationalet bag rapporten og pilotprojektet er, at mange af disse ofte afsides beliggende øer har udfordringer såsom mangel på uddannelsesmuligheder og jobs, affolkning og økonomisk stagnation. Specielt unge, som har høje ambitioner for deres karriere og ønsker en videregående uddannelse, vælger at flytte væk fra øerne. Dette skyldes blandt andet, at der er for få arbejdspladser, og de virksomheder, som forsvinder, erstattes ikke af nye i samme tempo. En af årsagerne til dette kan være manglen på iværksættere og innovative medarbejdere på de nordiske øer.

 

De resultater, der præsenteres i rapporten, er opdelt i makro-, meso- og mikroniveau og er:

 

  • En kortlægning af national eller regional strategi for entreprenørskabsundervisning (makroniveau).
  • En kortlægning af uddannelsesinstitutionernes strategi for entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser (mesoniveau).
  • En kortlægning af den eksisterende udbredelse af entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på de syv nordiske øer (mikroniveau).
  • Case-historier fra fem af øerne om studerende, der har modtaget et Mikrolegat (mikroniveau).
  • En redegørelse for det entreprenørielle potentiale på hver ø via en særlig indsats. Redegørelsen er foretaget på baggrund af estimerede prognoser for entreprenørskabsundervisningen samt for uddelingen af Mikrolegater på hver ø.
  • Økonomisk estimering af den særlige indsats på hver ø.
  • Generelle anbefalinger til de syv øer via en særlig indsats.

 

Som baggrund for kortlægningen præsenteres data fra Nordregio vedrørende øernes befolkningsændringer og beskæftigelsessituation.

 

Læs hele rapporten her

 

Kontakt

Projektleder Tilde Reffstrup, Fonden for Entreprenørskab, tlf: +45 23 26 96 75 mail: tilde@ffe-ye.dk