En komparativ analyse af 8 landes nationale strategier for entreprenørskabsuddannelse

”Comparative analysis of National Strategies” er en rapport udarbejdet i en af de 4 innovationsklynger under ICEE-projektet (Innovation Clusters for Entrepreneurship Education)

Rapporten (på engelsk) indeholder en oversigt over 8 forskellige landes arbejde med at udvikle en strategi for entreprenørskabsuddannelse samt en analyse af, hvilke faktorer der hhv. fremmer og hæmmer dette arbejde. Rapporten slutter med anbefalinger til, hvordan en strategi for entreprenørskabsuddannelse bedst udvikles, implementeres og evalueres.

 

De 8 lande har forskellige udgangspunkter. Nogle (Danmark, Finland, Flandern og Norge) har i en årrække haft en strategi på området, hvorimod de øvrige (Estland, Italien, Kroatien og Letland) først fornylig har gjort tiltag på området og derfor stadig mangler at strukturere og evaluere indsatsen. Alligevel kan udviklingen i hvert af de 8 lande bruges til at identificere og belyse, hvad det er for nøgle elementer,  der hhv. bidrager til og forhindrer, at indsatsen på området lykkes.

 

Analysen af de enkelte landes strategiske arbejde på området er baseret på 3 dimensioner:

 

 • HVEM (hvem er de vigtige aktører i det strategiske arbejde)
 • HVAD (hvad er indholdet i strategien)
 • HVORDAN (hvordan implementeres og evalueres strategien)

 

Der findes ingen enkel opskrift på at implementere en national strategi for entreprenørskabsuddannelse, men via analysen af ovenstående dimensioner har de deltagende lande identificeret gode eksempler og succesfaktorer samt en række fælles tendenser. På den baggrund har de sammen udarbejdet en række anbefalinger rettet mod de politikere, der er involveret i arbejdet på området.

 

Følgende faktorer (mange af dem er fælles for de lande, der allerede har implementeret en strategi) synes at være vigtige for at skabe en succesfuld strategi på området:

 

 • Et tæt tværministerielt samarbejde findes mellem forskellige politiske områder og med undervisningsministeriet i en nøglerolle.
 • Der er skabt en fælles og bred forståelse af entreprenørielle kompetencer som kompetencer, der er vigtige for enhver, ikke alene for de, der ønsker at starte virksomhed.
 • Et tæt samarbejde er kommet i stand mellem undervisningssektoren og erhvervssektoren.
 • Nationale organisationer såsom arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger er involverede i indsatsen.
 • Arbejdet med at implementere strategien ligger hos eksterne enheder som f.eks. videnorganisationer eller NGO’er (f.eks. Junior Achievement) med henblik på at øge fleksibiliteten og rækkevidden af dette arbejde.
 • Klare mål for entreprenørskabsundervisningen er udformet på alle uddannelsesniveauer.
 • Uddannelse af lærere og undervisere prioriteres, både i grunduddannelsen til lærer og i videreuddannelsen af lærere og undervisere.
 • Undervisningen i entreprenørskab følges gennem kortlægning og effektmåling på national basis.
 • Strategien evalueres, ofte af en ekstern enhed, med henblik på løbende at udvikle den og sætte nye mål.
 • Der arbejdes kontinuerligt på at skabe synlighed og opmærksomhed omkring entreprenørskabsundervisning og dens resultater.
 • Unge mennesker tilbydes efter endt uddannelse råd og vejledning omkring det at starte virksomhed.

 

Rapporten kan findes under linket øverst i højre side.