Evalueringsværktøjer til brug i entreprenørskabsundervisning og anden undervisning

”Evalueringsværktøjer til brug i undervisningen” er en rapport udarbejdet i en af de 4 innovationsklynger under ICEE-projektet (Innovation Clusters on Entrepreneurship Education). Den indeholder en gennemgang af anbefalede evalueringsværktøjer.

De evalueringsværktøjer, der anbefales i rapporten, er blevet undersøgt og udvalgt af innovationsklyngen i løbet af dens arbejde i ICEE-projektet i 2015 og 2016.

 

Rapporten beskriver, hvorfor det er vigtigt at måle og evaluere effekterne af entreprenørskabsundervisning, og hvorfor den fortsatte udvikling af evalueringsværktøjer er vigtig. Entreprenørskabsundervisning står højt på den politiske dagsorden i Europa, og der afsættes mange ressourcer til udvikling af denne form for undervisning. For at finde ud af om målene med undervisningen nås, bør evaluering og forskning af undervisningen og dens resultater prioriteres højere. Entreprenørskabsundervisning er typisk svær at evaluere via traditionelle metoder, og den fortsatte udvikling af måder til evaluering af denne undervisning er derfor væsentlig.

 

Typisk har evaluering af entreprenørskabsundervisning haft fokus på, om denne undervisning øger antallet og kvaliteten af nystartede virksomheder. Dette er langsigtede virkninger, der først og fremmest har politisk interesse. Men der er i høj grad også brug for at evaluere de kortsigtede resultater af undervisningen (hvad er det, der virker i undervisningen, hvordan og hvorfor?), fordi det viser underviserne, hvordan deres undervisning påvirker eleverne, og fordi det hjælper dem til løbende at tilpasse deres undervisning til elevernes behov. 

 

Innovationsklyngen har arbejdet med at sammensætte en værktøjskasse af eksisterende evalueringsværktøjer, som kan bruges i forskellige former for undervisning på forskellige uddannelsesniveauer. Der gives også en række anbefalinger til det fortsatte arbejde på området. De 6 udvalgte værktøjer, som beskrives i rapporten, er:

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
OctoSkills
Entrepreneurial Skills Pass (ESP)
Entre Intention
Measurement Tool for Enterprise Education (MTEE)
LoopMe

 

Rapporten kan findes under linket øverst i højre menu.