Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE)

Fonden for Entreprenørskab er partner i et 3-årigt forskningsprojekt, som skal skabe ’policy recommendations’ til politikere på det nationale og på EU-niveau om hvordan entreprenørskab kan implementeres i uddannelsessystemet.

Som baggrund for anbefalingerne vil der blive arbejdet i fire såkaldte ’innovation clusters’, som omhandler analyse af nationale strategier, undervisningsindhold og -værktøjer, teacher training samt evaluering. Sideløbende vil projektet foretage feltstudier på 20 skoler i 5 lande, hvor elever på forskellige ungdomsuddannelser skal have praktisk erfaring med entreprenørskab i Mini Companies. Ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder skal feltarbejdet munde ud i en analyse af elevresultater og effekten på det omgivende samfund samt på uddannelsessystemet. 

 

Projektet løber fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018 og involverer partnerne fra Norge, Finland, Estland, Italien, Letland, Belgien, Danmark og Kroatien.