Kortlægning

Fonden for Entreprenørskab arbejder med opsamling og udbredelse af viden om undervisning i entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden kortlægger en gang årligt udbredelsen af entreprenørskab i undervisningen på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Fonden har de seneste fem år kunnet dokumentere en væsentlig fremgang i udbredelsen af entreprenørskab i uddannelsessystemet. Kortlægningen dækker den formelle undervisning, der foregår i det ”ordinære” uddannelsessystem og omfatter de tre niveauer i uddannelsessystemet: grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De har sammenlagt ca. 1,25 mio. elever og studerende. 

 

Metoderapport

Som noget nyt har Fonden i 2017 udarbejdet en metoderapport for hvordan kortlægningen foretages på de tre uddannelseniveauer. Rapporten kan findes via linket i venstre side. Kortlægningen for 2016/2017 vil blive publiceret senere på året.

 

Samlet kortlægning for skoleåret 2015/2016

Den samlede kortlægning viser, at 266.700 af alle 1,25 mio. elever og studerende i det danske uddannelsessystem har deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2015/2016. Dette antal svarer til 22 pct. af alle elever og studerende.

 

Se tallene og udviklingen for de enkelte uddannelsesniveauer via linket i boksen i højre side.

 

 

Kortlægning på grundskole-niveau 2015/2016

For første gang arbejder mere end halvdelen af landets grundskoler med entreprenørskab i undervisningen. Det viser den nye kortlægning for skoleåret 2015/2016.

 

Hele 54,1 pct. af landets grundskoler har haft entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2015/2016. Det er en markant fremgang fra året før, hvor det var 43,9 pct. af landets skoler, der havde entreprenørskabsundervisning. Overordnet har vi registreret, at 1036 af landets lidt flere end 1900 grundskoler i større eller mindre grad har været i berøring med eller har gennemført entreprenørskabsundervisning. Dette er samlet knap 200 skoler mere end i skoleåret 2014/2015.

 

Se status og udvikling for de enkelte kommuner for grundskoleområdet i det interaktive Danmarkskort herunder: