Kortlægning

Fonden for Entreprenørskab arbejder med opsamling og udbredelse af viden om undervisning i entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden kortlægger en gang årligt udbredelsen af entreprenørskab i undervisningen på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Fonden har de seneste fem år kunnet dokumentere en væsentlig fremgang i udbredelsen af entreprenørskab i uddannelsessystemet. Kortlægningen dækker den formelle undervisning, der foregår i det ”ordinære” uddannelsessystem og omfatter de tre niveauer i uddannelsessystemet: grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De har sammenlagt ca. 1,25 mio. elever og studerende.

 

Kortlægning for grundskolen 2015/2016:

For første gang arbejder mere end halvdelen af landets grundskoler med entreprenørskab i undervisningen. Det viser den nye kortlægning for skoleåret 2015/2016.

Hele 54,1 pct. af landets grundskoler har haft entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2015/2016. Det er en markant fremgang fra året før, hvor det var 43,9 pct. af landets skoler, der havde entreprenørskabsundervisning. Overordnet har vi registreret, at 1036 af landets lidt flere end 1900 grundskoler i større eller mindre grad har været i berøring med eller har gennemført entreprenørskabsundervisning. Dette er samlet knap 200 skoler mere end i skoleåret 2014/2015.

 

Se status og udvikling for de enkelte kommuner i det interaktive Danmarkskort herunder:

 

 

Den samlede kortlægning for både grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for skoleåret 2015/2016 forventes færdig ultimo 2016.

 

 

Resultat af kortlægning for 2014/2015 for hele uddannelsessektoren:

Hovedresultatet viser, at 241.000 af alle 1,25 mio. elever og studerende i det danske uddannelsessystem har deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2014/2015. Dette antal svarer til 19,3 pct. Opgørelsen skal ses som minimumstal og dækker over den entreprenørskabsundervisning, som Fonden kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.

 

Kortlægningen 2014/2015 udgives ikke som en rapport. For at se resultaterne for de enkelte uddannelsesniveauer, så download Kortlægning 2014/2015 i kolonnen i højre side.