Kortlægning

Fonden for Entreprenørskab arbejder med opsamling og udbredelse af viden om undervisning i entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden kortlægger en gang årligt udbredelsen af entreprenørskab i undervisningen på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Fonden har de seneste fem år kunnet dokumentere en væsentlig fremgang i udbredelsen af entreprenørskab i uddannelsessystemet. Kortlægningen dækker den formelle undervisning, der foregår i det ”ordinære” uddannelsessystem og omfatter de tre niveauer i uddannelsessystemet: grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De har sammenlagt ca. 1,25 mio. elever og studerende.

 

Resultat af kortlægning for 2014/2015 for hele uddannelsessektoren:

Hovedresultatet viser, at 241.000 af alle 1,25 mio. elever og studerende i det danske uddannelsessystem har deltaget i entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2014/2015. Dette antal svarer til 19,3 pct. Opgørelsen skal ses som minimumstal og dækker over den entreprenørskabsundervisning, som Fonden kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.

 

Kortlægningen 2014/2015 udgives ikke som en rapport. For at se resultaterne for de enkelte uddannelsesniveauer, så download Kortlægning 2014/2015 i kolonnen i højre side. 

 

Kortlægning for grundskolen 2014/2015:

Det interaktive Danmarkskort over andelen af entreprenørskabsskoler er nu klar. Se hvordan din kommune klarer sig her:

Danmarkskortet


Overordnet har vi registreret, at 43,9 pct., svarende til 854 af landets ca. 2.000 skoler i større eller mindre grad har været i berøring med eller har gennemført entreprenørskabsundervisning. Dette er samlet ca. 100 skoler mere end i skoleåret 2013/2014.