ICEE-projektet

ICEE står for Innovation Clusters for Entrepreneurship Education og er et 3-årigt forskningsprojekt, som skal skabe ’policy recommendations’ til politikere på det nationale og på EU-niveau om hvordan entreprenørskab kan implementeres i uddannelsessystemet.

 

Som baggrund for anbefalingerne er der blevet arbejdet i fire såkaldte ’innovation clusters’ med følgende fire temaer: 1) analyse af nationale strategier, 2) undervisningsindhold og -værktøjer, 3) teacher training samt 4) evaluering. Sideløbende foretager projektet feltstudier på 20 skoler i 5 lande, hvor elever på forskellige ungdomsuddannelser får praktisk erfaring med entreprenørskab i Mini Companies. Ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder skal feltarbejdet munde ud i en analyse af elevresultater og effekten på det omgivende samfund samt på uddannelsessystemet.

Projektet løber fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018 og involverer udover Fonden for Entreprenørskab i Danmark desuden partnerne fra Norge, Finland, Estland, Italien, Letland, Belgien og Kroatien.

 

Fonden for Entreprenørskab har været leder på to af de fire innovation clusters: Analyse af nationale strategier samt Evaluering. Find rapporterne fra de to clusters i oversigten her