Progressionsmodel

Fonden for Entreprenørskab arbejder for at entreprenørskab udbredes i hele det danske uddannelsessystem - fra ABC til ph.d. Progressionsmodellen er Fondens bud på en generel forståelsesramme for progression og læringsmål igennem et mangfoldigt og mangefacetteret uddannelsessystem.

Fonden for Entreprenørskab har udarbejdet en model for forståelsen af entreprenørskabsundervisning op igennem uddannelsesforløb og -systemet. Det er ønsket, at modellen kan inspirere og være med til at konkretisere hvilke læringsmål og aktiviteter, som kan indgå i faglige sammenhænge på forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Ambitionen er også at sikre en fælles begrebsforståelse og en forståelse af særlige entreprenørielle læringsmål og af disses progression igennem uddannelsesforløb- og system.

 

I modellen indgår fire dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. De fire dimensioner repræsenterer en teoretisk forståelsesramme for det særligt entreprenørielle og innovative i forskellige undervisningssammenhænge.

 

Modellen fungerer som:

 

  • en overordnet forståelsesramme for entreprenøriel dannelse
  • et billede på den enkelte elevs og studerendes entreprenørielle udvikling og dannelse
  • et afsæt i forbindelse med evaluering og udvikling af fag og indhold
  • udgangspunkt for udvikling af nye former for test og eksamener.

 

Se selve Progressionsmodellen i højre side.

 

Kontakt

Anders Rasmussen

anders@ffe-ye.dk

65452427 / 29250675