Om entreprenørskab i undervisningen

Formålet med at undervise børn og unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. Disse kompetencer betegnes under et begreb som at være ’entreprenøriel’.

Innovation og entreprenørskab er tæt koblede begreber, idet innovation kan siges at opstå, når entreprenøren handler på muligheder og idéer. Uddannelse i entreprenørskab handler således i bred forstand om, at undervisningen er tilrettelagt så elever og studerende udvikler:

 

  • en innovativ og entreprenøriel tankegang
  • viden om innovation og entreprenørskab
  • evner til at handle entreprenørielt

 

 

I Fonden for Entreprenørskab arbejder vi ud fra denne brede definition af entreprenørskab:

 

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.”

 

Der ligger således i denne definition en forståelse af, at det ikke blot handler om, at flere unge skal have evner og færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe nye virksomheder men også, at det der skabes kan udfylde et samfundsmæssigt behov eller tilføre værdi til det kulturelle område; det kan fx være projekter, der medvirker til at løse miljømæssige problemer eller sikrer social inklusion.