Eksamensformer tilpasset entreprenørskabsundervisning

Fonden for Entreprenørskab står bag et projekt, der har ønsket at belyse hvilke eksamens- og evalueringsformer, der anvendes i entreprenørskabsundervisningen på de danske videregående uddannelser.

Entreprenørskab er i stigende grad blevet udbredt på de videregående uddannelser i de seneste år. I analysen ”Eksamensformer tilpasset entreprenørskabsundervisning” undersøges det, hvordan man skaber eksamensformer, der i meningsfuld grad afspejler kursets eller fagets indhold, så der er sammenhæng mellem eksamensform og undervisning.
 
Evaluering og udprøvning er et omdrejningspunkt i alle uddannelser, og analysen belyser, hvordan eksamen bliver brugt i entreprenørskabsfag og -kurser i dag og hvilket fokus eksaminationen har.
Undersøgelsen peger på, at de former for evaluering og eksamen, der anvendes i dag, er de klassiske eksamensformer, vi kender fra tidligere. Nyere evaluerings- og eksamensformer som pitch, forretningsplan og portfolio bliver ikke anvendt i lige så høj grad. I forhold til de seneste års udvikling inden for tilgange og metoder til entreprenørskabsundervisning kunne man have forventet, at der tilsvarende også blev anvendt nyere eksamens- og evalueringsformer.
 
I analysen er medtaget en lille case-samling med eksempler på, hvordan nogle undervisere arbejder med nye og innovative former for eksamen i entreprenørskab. Disse kan fungere som inspiration til undervisere, der gerne vil tilpasse evaluering og eksamen i egen entreprenørskabsundervisning.
 
Da de kurser, der er inkluderet i undersøgelsen ikke er repræsentativt udvalgt, skal resultaterne af analysen ses som tendenser og ikke som et fuldstændigt dækkende billede af, hvordan der eksamineres i entreprenørskabskurser- og fag på de videregående uddannelser.
 
Projektet er gennemført af Fonden for Entreprenørskab og finansieret af Erhvervsstyrelsen og Uddannelsesministeriet.

Download hele rapporten i højre side