Bedømmelse af entreprenørskabsundervisning

I forlængelse af den tidligere rapport omhandlende eksamensformer på videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark har Fonden for Entreprenørskab sammen med UNIEN (Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk) udarbejdet en analyse og casesamling af entreprenørskabsforløb på danske universiteter.

Publikationen  har fokus på et emne, som mange undervisere diskuterer og prøver at finde løsninger på, nemlig bedømmelse, eksamen og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisningen.
 
Med denne publikation ønsker vi at udfolde temaet yderligere gennem en analyse af konkrete praksisser i universiteternes undervisning. Publikationen bygger hovedsageligt på erfaringer fra universiteterne, men resultaterne vurderes også at være relevante for andre uddannelsesniveauer.
 
Vi håber, at både den teoretiske behandling og casestudierne kan inspirere undervisere.
 
Publikationen bygger på tidligere publikationer fra Fonden for Entreprenørskab, både hvad angår eksamensformer, progressionsmodellen og den udviklede taksonomi. Publikationen bygger også på tidligere resultater af UNIEN’s arbejde.
 
Hent publikationen via linket øverst i højre hjørne.
 
Kontakt
Pernille Berg
2346 9675