01 apr 2014

ASTEE

Fonden er leder af projektet ASTEE (Assessment Tools and Indicators for Entrepreneurship Education), som arbejder for at skabe et fælles europæisk værktøj til måling af elevers og studerendes entreprenørskabskompetencer. Projektet er medfinansieret af DG Enterprise under EU Kommissionen og har deltagelse af 6 europæiske lande samt JA-YE Europe.

I ASTEE projektet udvikles et undersøgelseskoncept, der kan måle effekten af entreprenørskabsundervisning på unges holdninger til, færdigheder i og viden om entreprenørskab. Entreprenørielle kompetencer indgår i "European Key Competence Framework for Lifelong Learning" og omfatter bl.a. initiativrighed, risikovillighed, evnen til se muligheder, kreativitet, håndtering af usikkerhed og evnen til at kunne planlægge.

 

Værktøjet består af spørgeskemaer tilpasset alder og de tre uddannelsestrin: grundskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Spørgeskemaerne er udviklet på basis af eksisterende viden og validerede undersøgelser og er blevet grundigt testet på alle tre uddannelsestrin i 13 lande: Danmark, Sverige, Frankrig, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland, Østrig, Irland, England, Kroatien, Belgien og Rumænien.

 

Værktøjet kan anvendes af den enkelte underviser til at måle effekten af undervisningen på elever og studerende gennem før- og eftermålinger. Resultaterne kan anvendes som input til vejledning af eleven eller den studerende i undervisningen eller som input til en justering af undervisningens indhold eller metoder.

 

Herudover kan beslutningstagere i uddannelsessektoren anvende værktøjet til mere overordnede målinger af effekten af strategiske satsninger i uddannelserne på lokalt, nationalt og europæisk niveau.

 

Projektet og resultaterne af en større test af værktøjet blev præsenteret på ICSB konferencen i Dublin i juni måned 2014.

 

Der vil efter projektets afslutning i juli 2014 blive arbejdet på at udvikle en mere permanent elektronisk platform for værktøjet.

 

På projektets hjemmeside kan spørgeskemaet downloades eller afprøves elektronisk. Her findes også en rapport, der går i dybden om projektet, spørgeskemaernes opbygning og resultaterne af en større test til download.

 

 

For mere information kontakt

 

Christian Vintergaard

mail: astee@ffe-ye.dk
mobil: 28 75 41 91