EUD / EUX - innovation og entreprenørskab på hovedforløb

Innovation og entreprenørskab på hovedforløb

Målsætning:
At deltagerne gennem arbejdet med et konkret forløb får en overordnet viden om innovations- og entreprenørskabsundervisning, der gør dem i stand til at understøtte eleverne i at arbejde med intraprenørskab og gennemførelse af egne innovationsforløb i praktikperioderne.

 

Indhold:

  •         Introduktion til didaktikken i entreprenørielle forløb
  •         Gennemgang af understøttende forløbsmaterialer
  •         Kort workshop med henblik på udvikling af forløb til egen undervisning
  •         Introduktion til muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, deltage i netværk for undervisere (NEIS), samt andre relevante tilbud

 

 

Varighed:
Cirka 3-4 timer, men kan tilpasses efter aftale

 

Økonomi:
Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.

 

Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt:

Beate Laubel Boysen
beate@ffe-ye.dk
40 33 00 14