Workshop om kreativitet og nytænkning som fundamental kompetence hos studerende d. 19. april

Fonden for Entreprenørskab og Aalborg Universitet indbyder til en dag med særligt fokus på kreativitet som en af de vigtigste ingredienser i danske uddannelser. På dagen vil undervisere og ledere fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser blive præsenteret for metoder til bevidst træning af de studerendes kreativitet.

Der er lukket for tilmeldinger

 

Dagen vil indeholde både inspirerende oplæg og praktiske workshopaktiviteter, der giver konkrete svar på, hvordan man kan integrere træning af kreativitet i undervisning, uddannelse og kurser. Derudover vil der være fokus på kreativt gruppearbejde og ledelsesrammer for kreativitet.

Det er gratis at deltage og alle materialer og koncepter er gratis at anvende. Der er fuld forplejning.

Arrangementet afholdes på Aalborg Universitet København, Lokale 3.084A på A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Tilmelding nederst på siden. For yderligere information om dagen, så kontakt Andreas Kambskard

 

Program for dagen (hent udvidet program via den sorte faktaboks øverst til højre):

9:30 - 10:00

Velkomst, registrering og morgenbrød + kaffe

10:00 – 10:45                   

Introduktion til træning af kreativitet i uddannelser v. Anders Rasmussen, Teamleder i Fonden for Entreprenørskab, og Phd Christian Byrge, Kreativitetsforsker på Aalborg Universitet

10:45 – 11:45

Workshop med “Academy for Creativity” v. Kreativitetsforsker Phd Christian Byrge fra Aalborg Universitet

11:45 – 12:30

Frokost og mulighed for at bestille støtte til at komme i gang med kreativitet på din egen institution

12:30 – 13:15

Workshop om kreativt gruppearbejde v. Kreativitetsforsker Phd Søren Hansen fra Aalborg Universitet

13:15 – 14:00

Bræt- og kortspil til kreativitetstræning i undervisning v. Kreativitetsforsker Phd Christian Byrge, Aalborg Universitet

14:00 - 14:15

Kort kaffepause

14:15 – 15:00

Ledelse og rammer for udvikling af kreativitet i uddannelsesinstitutioner v. Kreativitetsforsker Phd Søren Hansen fra Aalborg Universitet og Anders Rasmussen, Teamleder i Fonden for Entreprenørskab.

15:00 -

Afslutning, spørgsmål og bestilling af støtte til at komme i gang på egen institution

 

Workshoppen arrangeres af Aalborg Universitet og Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Erasmus+

   

 

  TILMELDING: