Projekt Fagligt Entreprenørskab

Projekt Fagligt Entreprenørskab udvikler og udbyder en certificeret efteruddannelse i innovation og entreprenørskab målrettet lærere på erhvervsuddannelser (EUD). Derudover vil projektet hjælpe med at inkludere og fastholde fagligt og socialt udfordrede unge i deres erhvervsuddannelse. Målet er at efteruddanne 500 lærere inden 2020.

Projekt Fagligt Entreprenørskab skal være med til at sikre, at udfordrede unge både kommer godt igennem deres erhvervsuddannelse og godt videre efter endt uddannelse. Det gøres ved at give eleverne kompetencer inden for entreprenørskab og ved at efteruddanne deres lærere. Efteruddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Professionshøjskolen Metropol og VIA University College, og er blevet støttet af VELUX Fonden. Efteruddannelsen indgår nu i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, og udbydes flere steder i landet.
Effteruddannelsen er en del af Fondens nye indsats for efteruddannelse, som du kan læse mere om her.


Brug 3 minutter på at deltage i vores undersøgelse her 
Så får du automatisk mere information om efteruddannelse på mail. 

 

Så mange har indtil videre gennemført efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab


Efteruddannelsen har været igang siden foråret 2016. Indtil videre har 92 erhvervsskolelærere fra hele Danmark gennemført efteruddannelsen. Det svarer til ca. 25.000 timers efteruddannelse samlet set. På de første to forløb af efteruddannelsen, har der været forskere tilknyttet projektet for at undersøge, hvordan entreprenørskabsundervisning understøtter elevers motivation og læring.

Følgeforskningen peger samstemmende på, at en entreprenøriel tilgang til undervisning er motiverende for elever på erhvervsuddannelserne. Og særligt for de fagligt udfordrede elever, som har dårlige skoleerfaringer med i baggagen. Forskningen viser bl.a., at eleverne bliver mere engagerede, når man gør op med den traditionelle rollefordeling mellem lærer og elever og giver plads til mere elevstyrede forløb. Ved at bruge entreprenørskabsundervisning åbner lærerne op for, at eleverne får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutproduktet og evalueringsform. Det gør eleverne mere engagerede, så de deltager mere i undervisningen. Eleverne tager medansvar for deres læring, og de føler et ejerskab over processen. Så entreprenørskab kan måske være en metode til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne. 

Læs mere om forskningen her, og download de to forskningsrapporter i boksen i højre side.

 

Lær at tilrettelægge og afprøve egne entreprenante undervisningsforløb
Efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab i erhvervsuddannelserne, har fokus på at udvikle lærernes kompetencer til at sætte entreprenante og innovative læreprocesser i gang hos elever i erhvervsuddannelserne. På efteruddannelsen arbejder vi med innovation og entreprenørskab fagligt, processuelt og metodisk. De enkelte deltageres konkrete faglige praksis er afsættet for efteruddannelsen og bringes i spil under hele forløbet. Så du skal være indstillet på at arbejde med eksperimenter i din egen undervisning. Du vil undervejs få redskaber til at kunne udvikle, tilrettelægge og afprøve egne entreprenante undervisningsforløb. Mellem hver undervisningsblok skal deltagerne selv eksperimentere med entreprenørskabsundervisning i egen praksis. Efteruddannelsen indgår i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og giver 10 ECTS. Modulet afsluttes med en eksamen med karakter og ekstern censur.

  

Vil i med på efteruddannelse?
Til efteråret 2017 udbydes der et forløb i København med kursusstart 25. september. Og et forløb i Aarhus med kursusstart 27. november.
Til foråret 2018 udbydes der et forløb i København med kurssusstart 20. februar. Og et forløb i Esbjerg med kursusstart 7. februar.

Forløbene i København udbydes af professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.
Forløbene i Aarhus udbydes af VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. 
Forløbene i Esbjerg udbydes af UC Syd, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø


Bemærk at der nu opkræves deltagerbetaling, da VELUX Fonden ikke længere giver tilskud til efteruddannelsen. 


København - Praktisk information og tilmelding her

Aarhus - Praktisk information og tilmelding her

Esbjerg - Praktisk information og tilmelding her


Vi glæder os til at se jer! 


Efteruddannelsen er blivende, så der vil også være mulighed for at deltage fremadrettet. 
Hvis du endnu ikke er helt sikker på om du kan deltage, eller er interesseret i at deltage på et senere tidspunkt, så kontakt Beate Laubel Boysen, beate@ffe-ye.dk, Fonden for Entreprenørskab.  

 

Fakta om efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab 

  • Efteruddannelsen giver 10 ECTS point og indgår i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik
  • Du kan enten vælge at tage efteruddannelsen i Aarhus (VIA), København (Metropol) eller Esbjerg (UC Syd). 
  • Efteruddannelsen består af i alt otte dage med undervisning fordelt på tre blokke à 2-3 dages varighed. 
  • Der er indtil videre samlet 92 deltagere, som har gennemført efteruddannelsen.

 

Projektbeskrivelsen kan downloades her

 

Kontakt

Beate Laubel Boysen, 40 33 00 14, beate@ffe-ye.dk