E3U

E3U er en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse til grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de videregående uddannelser. Målet er at efteruddanne 1.000 indtil 2020.

E3U-efteruddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Aarhus Universitet, VIA University College samt TURBO (tidligere CIEC) og tortzen-bager; to mindre firmaer, der har specialiseret sig i undervisning i entreprenørskab og innovation. Oticon Fonden har støttet udviklingen.


Rammen for efteruddannelsen er den samme på alle tre uddannelsesniveauer, og der er mulighed for at efteruddanne sig med undervisere fra andre niveauer. Det skal sikre sammenhæng og progression i entreprenørskabsundervisningen. Efteruddannelsen er en del af Fondens indsats for efteruddannelse, som du kan læse mere om her.


Så mange har indtil videre gennemført E3U-efteruddannelsen, fordelt på de tre uddannelsesniveauer

 

Se billeder fra E3U-efteruddannelsen og læs mere om deltagerne her

Siden foråret 2016 har 165 personer gennemført efteruddannelsen. 56 (34%) underviser primært i grundskolen. 75 (45%) underviser primært på ungdomsuddannelserne. Og 34 (21%) underviser primært på de videregående uddannelser. De 165 personer svarer til ca. 21.500 timers efteruddannelse samlet set. Du kan downloade den samlede evaluering af de første tre forløb her

 

Praktisk information og tilmelding her 

Tag på efteruddannelseTag på efteruddannelse
På tilmeldingssiden kan du også læse mere om indhold, undervisere, datoer, kursussteder og lignende.
Interessen for den nye efteruddannelse er stor, så skynd dig at melde dig til hvis du vil være sikker på en plads.  

E3U-efteruddannelsen består af 3 seminarer fordelt over 3 måneder. Efteruddannelsen udbydes i København i foråret 2018 med kursusstart 15. Januar, og i Aarhus i efteråret 2018 med kursusstart 20. August. I foråret 2019 er kursusstart 29. januar (kursussted er endnu ikke fastlagt). Efteruddannelsen er åben for alle uanset erfaring og tidligere uddannelsesbaggrund. Bemærk at prisen nu er 12.800 kr. (ex moms) per deltager, da Oticon Fonden ikke længere giver tilskud til efteruddannelsen. Prisen dækker materialer og forplejning, men ikke transport og overnatning.


Du kan også tage E3U-efteruddannelsen som et valgmodul på den fleksible master i IKT og Læring. Her er der kun et seminar, der kræver fremmøde, da det meste af undervisningen foregår virtuelt. Prisen er 7.350 kr. (ex moms) for valgmodulet, som ikke dækker udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.


E3U er blivende, så der vil også være mulighed for at deltage fremadrettet.
Hvis du endnu ikke er helt sikker på om du kan deltage, eller er interesseret i at deltage på et senere tidspunkt, så kontakt Jesper Risom, jesper@ffe-ye.dk, Fonden for Entreprenørskab.

En praksisnær efteruddannelse med mulighed for tæt sparring
Arbejdsformen er baseret på aktionslæring, der med udgangspunkt i korte oplæg, videoer og artikler giver kursisterne rum og mulighed for at arbejde praktisk med at udvikle sin egen undervisning. Den gennemgående logik i efteruddannelsesforløbet er, at kursisterne lærer at udvikle, gennemføre, evaluere og reflektere over egne entreprenørielle undervisningsforløb ved selv at gennemgå en entreprenøriel læreproces. Denne proces består af tre faser fordelt på tre seminarer. I den periode, der er mellem hvert seminar, skal kursisterne selv eksperimentere i egen undervisning. Der vil i mellem seminarerne være god mulighed for sparring med andre kursister, samt de vejledere, som er tilknyttet E3U-efteruddannelsen. 


 seminar 1 kvalificerer vi dig til at sætte egne ressourcer i spil i din egen praksis, samt med at identificere og kvalificere de udfordringer, som du gerne vil arbejde med på efteruddannelsen.
 

 seminar 2 præsenterer deltagerne egne feltstudier. Vi kvalificerer jeres udfordringer og skaber muligheder ved at indhente feedback, data og anvende kreative metoder og værktøjer.


 seminar 3 arbejder vi med afprøvning og videreudvikling af deltagernes egne entreprenørielle undervisningsdesigns. Alle deltagerne præsenterer deres design og modtager feedback i forhold til at forankre det i egen organisation/på tværs af organisationer.


Gennemgående i alle seminarer præsenteres Fonden for Entreprenørskabs taksonomi for entreprenørskabsundervisning, med eksempler på progression. Vi kobler deltagernes udfordringer med de fire dimensioner fra taksonomien og undersøger, hvordan vi kan opstille læringsmål med fokus på læreprocessen i målstyret undervisning. Vi arbejder også med opstilling af vurderingskriterier, tegn på læring og feedbackformer i entreprenørskabsundervisning.


Efteruddannelsen har en “buddy-ordning”, så man skal deltage sammen med en kollega. 
I skal altså minimum tilmelde to fra den samme uddannelsesinstitution, da det er med til at øge læringsudbyttet og forankringen. Hvis man ikke kan deltage med en kollega, kan Fonden for Entreprenørskab hjælpe med at finde en fra nærområdet. Kursisterne skal forberede sig på at lave en kort motiveret ansøgning sammen med sin leder. Vi udvælger og sammensætter holdene på baggrund af den motiverede ansøgning.


Hvis du endnu ikke er helt sikker på om du kan deltage, eller har svært ved at finde en buddy, så kontakt Jesper Risom, Fonden for Entreprenørskab.
 

Fakta om E3U-efteruddannelsen

  • Den samlede arbejdsbelastning er ca. 130 arbejdstimer (svarende til 5 ECTS) fordelt på arbejde i og med egen undervisning og aktiv deltagelse på seminarerne. En stor del af de 130 timer, som forløbet er normeret til, foregår i egen undervisning på deltagerens arbejdsplads. Efteruddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen uden karakter. Der udstedes et kursusbevis for gennemført efteruddannelse. Der er efterfølgende mulighed for at opnå op til 10 ECTS efter nærmere aftale med Aarhus Universitet.
  • Efteruddannelsen strækker sig over 3 måneder fordelt på 3 seminarer med overnatning. Der er kursussted i både København, Aarhus og Sønderborg afhængigt af tilmelding og efterspørgsel.
  • Prisen er 12.800 kr. (ex moms) per deltager. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning, men er ekskl. transport og overnatning.
  • Som noget nyt kan du også tage E3U-efteruddannelsen som et valgmodul på den fleksible master i IKT og Læring. Her er der kun et seminar, der kræver fremmøde, da det meste af undervisningen foregår virtuelt.
  • Du kan downloade den samlede evaluering af de første tre forløb her


Vi glæder os til at se jer!


Har du viden og erfaring med efteruddannelse, og ønsker du at bidrage til udviklingen af indsatsen, er du også velkommen til at kontakte projektleder Jesper Risom.

Download E3U-projektbeskrivelsen her


Kontakt

Jesper Risom
Projektleder
23 39 42 66 |  jesper@ffe-ye.dk