Ny indsats for efteruddannelse

Langt flere elever og studerende møder i dag entreprenørskab. Men som lærer eller underviser kan det være svært at finde kvalificeret efteruddannelse, da udbuddet ikke er særligt stort og oftest af beskedent omfang.

Derfor har Fonden for Entreprenørskab igangsat en ny indsats, med støtte fra Oticon Fonden og VELUX Fonden, rettet mod efteruddannelse i hele uddannelsessystemet. Indsatsen skal sikre, at der udvikles, udbydes og efterspørges certificerede entreprenørskabs-efteruddannelser tilpasset grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.


Tilmeldingen til efteruddannelsen E3U og efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab er åben
Se mere på projektsidernes grønne link længere nede i teksten.

Brug 3 minutter på at deltage i vores undersøgelse her 
Så får du automatisk mere information om efteruddannelse på mail.
I denne infografik kan du løbende se de samlede resultater fra undersøgelsen.  

 

Lærerens rolle er afgørende
Fondens forskning viser, at lærernes og undervisernes kompetencer og engagement er afgørende for, om entreprenørskabsundervisningen har en positiv effekt. Derfor er det vigtigt, at læreren er klædt på til at kunne anvende entreprenørskab som en didaktik. Det stiller krav til lærere og undervisere, da det for mange er uvant at undervise på denne måde. Mange griber undervisningen mere traditionelt an, hvilket kan resultere i umotiverede elever og studerende. 


Innovation og entreprenørskab i undervisningen:

  • Skaber motivation blandt elever og studerende
  • Understøtter, at eleverne har det godt med deres kammerater
  • Øger troen på egne evner, samt evnen til at håndtere usikkerhed
  • Øger deres lyst til at blive iværksættere senere hen


Vores forskning peger derfor på, at det er hensigtsmæssigt at styrke lærere og underviseres viden og faglighed på området. Hvis de er klædt på til at anvende entreprenørskab i undervisningen, vil det have en klar positiv effekt på elever og studerende.
 

Mere fokus på progression og sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne
Det er også vigtigt, at elever og studerende oplever kontinuitet. Det, de lærer på ungdomsuddannelserne, skal bygge ovenpå det, de lærte i grundskolen, og de videregående uddannelser skal bygge ovenpå igen. Det gælder også for entreprenørielle kompetencer. Vi skal sørge for en rød tråd igennem uddannelsessystemet, og det gør vi ved at etablere en samlet landsdækkende indsats for efteruddannelse, som går på tværs af uddannelsesniveauer.


I menuen til højre kan du downloade infografikker, som hurtigt giver et overblik over hvorfor vi laver indsatsen, hvad vi ved, og hvordan vi gør det.


Antal lærere og undervisere i Danmark: 194.000.

Målet er at efteruddanne 1.500 inden 2020.
 

Indsatsen er opdelt i to projekter. Tryk på de grønne link for at læse mere.
På projektsiderne kan du også finde praktisk information og tilmelding til de to efteruddannelser.

  • Projekt E3U har et bredt og tværgående fokus.
    Projektet udvikler og afprøver en certificeret fælles entreprenørskabs-efteruddannelse tilpasset grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de videregående uddannelser. 

  • Projekt Fagligt Entreprenørskab har særligt fokus på erhvervsuddannelserne (EUD).
    Projektet udvikler og afprøver en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse til lærere på erhvervsuddannelserne. Projektet skal også bidrage til at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i deres erhvervsuddannelse.


Læs nyheder 
om indsatsen
 

 

Læs resultaterne fra vores undersøgelse af behovet for efteruddannelse her

 Spørgeskemaundersøgelse  

Undersøgelsen viser blandt andet, at det er mere sandsynligt at finde en lærer/underviser i Fondens netværk, som har deltaget i efteruddannelse i innovation og entreprenørskab i udskolingen, på de alment gymnasiale uddannelser, på erhvervsakademier og professionshøjskoler, end det er, hvis man leder på de lavere klassetrin i grundskolen, på erhvervsskolerne eller universiteterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du viden og erfaring med efteruddannelse og ønsker du at bidrage til udviklingen af indsatsen, er du også velkommen til at kontakte projektleder Jesper Risom

  

 

Kontakt

Jesper Risom
Projektleder
23 39 42 66 |  jesper@ffe-ye.dk

Foto af Benjamin Pomerleau (øverst på siden)