01 apr 2016


Rådgivning

Fonden for Entreprenørskab har tilstræbt, at proceduren for ansøgninger, håndtering af dem samt administrationen af de bevilgede projekter kan gennemføres så effektivt og fleksibelt som muligt, men under hensyntagen til at der er tale om offentlige midler.

Ansøgere er meget velkomne til at kontakte Fonden for Entreprenørskab for nærmere dialog i forbindelse med ansøgningsfasen. Fonden vil også meget gerne medvirke på et overordnet niveau undervejs i ansøgningsfasen. Dermed kan vi tilskynde til, at ansøgere eksempelvis:

 

- får kontakt med andre relevante aktører

- får tilpasset deres ansøgning, så der ikke er overlap med eksisterende aktiviteter og tiltag

- søger medfinansiering ved andre fonde mv.

 

Se krav til projektet i højre side.

 

Se under det relevante uddannelsessegment for kontaktoplysninger på Fondens kontaktperson.