01 apr 2016


Om projektstøtte

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.

Om entreprenørskab

Entreprenørskab og intraprenørskab findes både i det private erhvervsliv og i offentlige organisationer, og omfatter både økonomisk, socialt og kulturelt entreprenørskab. Fonden for Entreprenørskab definerer begrebet således:

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art”.

 

Fondens indsatsområde er uddannelsessektoren fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Derfor kan man søge støtte til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

Hvem kan søge projektstøtte

For at sikre forankring af projektet skal ansøger være en skole eller uddannelsesinstitution. Man kan altså ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt, medmindre det sker i samarbejde med en uddannelsesinstitution.

 

Hvad kan man søge støtte til

Alle de projekter, vi giver støtte til, handler om udvikling af entreprenørskabsundervisning, men det specifikke fokus for de enkelte puljer skifter fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde. Hvis du går med tanker om at søge projektstøtte, er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvilke puljer der kan søges inden for på dit uddannelsesniveau.

Projekter, der kan opnå støtte, kan fx have til formål at efter- eller videreuddanne lærere og undervisere inden for entreprenørskabsundervisning, at udvikle nye undervisningsforløb, der sikrer de unges innovative og entreprenørielle kompetencer eller at udvikle inspirerende undervisningsmaterialer.

 

Hvornår kan man søge

Der afholdes normalt to åbne ansøgningsrunder om året med ansøgningsfrist i hhv. marts og september.

 

Hvordan søger man

Når der åbnes for en ansøgningsrunde, kan man finde ansøgningsskemaer og budgetskema til de forskellige puljer her på hjemmesiden.