Fondsmidler til studenterorganisationer

Fonden for Entreprenørskab ønsker at støtte studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke innovations- og entreprenørskabsundervisningen samt den entreprenørielle kultur på de videregående uddannelser.

Studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter kan søge midler fra Fonden for Entreprenørskab til at forbedre rammerne for opbygningen af entreprenørskabskompetencer og en mere entreprenant studenterkultur på deres uddannelsesinstitution.

   

Der kan således søges midler til at arrangere aktiviteter der sætter fokus på entreprenørskab på de videregående uddannelser. Midlerne gives til aktiviteter der sætter fokus på iværksætteri som en mulig karrierevej og aktiviteter som har til formål at styrke de studerendes muligheder for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

 

Næste ansøgningsfrist er den 25. september 2018 kl.12.00

 

Støtten gives til studenterorganisationer eller studenterdrevne projekter som er drevet af frivillige studerende og er tilknyttet en uddannelsesinstitution.

 • Støtten gives udelukkende til studenterorganisationer og studerende på videregående uddannelser, der deltager i ECTS-givende forløb på uddannelsesinstitutionen. Både modtagere af fondsmidlerne og målgruppen for projektet/aktiviteten skal være studerende.

Man kan ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt.

 

Der kan ansøges om op til 20.000 kr. 

 

Det bevilgede beløb udbetales efter endt projektforløb og efter godkendelse af afsluttende afrapportering til Fonden for Entreprenørskab.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges fondsmidler til afholdelse af studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke den entreprenørielle kultur på uddannelsesinstitutionen. Det kan blandt andet være afholdelse af en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Konference
 • Workshop
 • Gå-hjem møde
 • Etc.

Det er et krav at aktiviteten skal indeholde et fagligt indlæg på minimum 45 minutters varighed.

 

Midlerne kan anvendes til fx oplægsholdere, forplejning og markedsføringsmateriale.

Midlerne kan ikke anvendes til drift. Er du i tvivl om hvad du kan søge midler til er du velkommen til at kontakte os inden du indsender en ansøgning.

 

Hvornår kan man søge?

Der udbydes to årlige ansøgningsrunder. I 2017 er der ansøgningsfrist den 26. marts og igen den 27. august. 

 

Når du ansøger skal du være opmærksom på følgende

 1. En ansøgning består af en skriftlig ansøgning, et budget og en online ansøgningsformular. Skabelonerne til den skriftlige ansøgning og budget skal anvendes.
 2. Når arrangementet er afholdt skal ansøger fremsende en afsluttende rapport, denne består af en afrapportering og et projektregnskab. Når afrapportering og regnskab er godkendt af Fonden for Entreprenørskab vil pengene blive overført til ansøger. Afrapporteringen skal blandt andet have fokus på aktivitetens resultater og effekter samt en økonomisk redegørelse i form at et projektregnskab. Da der er tale om offentlige midler stiller Fonden For Entreprenørskab specifikke krav til evaluering og afrapportering. Læs mere om ”Krav til rapportering & udbetaling af midler” i menuen til højre.

 

Hvordan søger man?

Når der åbnes for en ansøgningsrunde, kan man finde ansøgningsskabelon og budget i menuen til højre. Disse skal downloades, udfyldes og vedhæftes når du udfylder vores online ansøgningsformular.  

 

Download og læs også dokumenterne

 • Budgetguide
 • Krav til afrapportering og udbetaling af midler

 

Ansøgningsprocesguide - Kom godt fra start med din ansøgning


Trin 1 – Ansøgningsskabelon

Download ”Ansøgningsskabelon” her på siden og udfyld.

 

Trin 2 – Økonomi

Download og udfyld budgetskabelonen og angiv de forventede omkostninger tilknyttet aktiviteten.

Det vil være en stor fordel at ansøger på forhånd undersøger markedet for de ydelser man har brug for, og derigennem har en klar forventning til udgifterne.

Vær opmærksom på, at der med afrapporteringen vil blive foretaget en umiddelbar sammenligning af budget (sendes med ansøgningen) og det realiserede budget (sendes med den afsluttende afrapportering.)

 

Trin 3 – udfyld online ansøgningsformular

 1. Opgiv de rette data om ansøger/projektejer og uddannelsesinstitution
 1. Upload ansøgning i word: Navngiv ansøgning: NavnPåStudenterorganisation_Ansøgning
 1. Upload budget i Excel: Navngiv budget: NavnPåStudenterorganisation_Budget
 1. Godkend din ansøgning

 

OBS:

Det udfyldte ansøgningsskema skal vedhæftes som Word-dokument. Pdf modtages ikke.

 

Det er vigtigt at navngive dokumenterne med _ (underscore) ellers risikerer du at vi ikke modtager din ansøgning. 

 

Trin 4 – Bekræftelse

Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Ansøgere vil få svar, så snart alle ansøgningerne er behandlet.

 

Trin 5 – Behandling af ansøgning

Behandlingstiden er ca. 14 dage fra udbudsrundens deadline.

Alle ansøgere får besked om man har modtaget fondsmidler eller har fået afslag.

Har man har fået ja, skal man bekræfte at man ønsker at modtage midlerne og man vil derefter modtage en kontrakt.