Udvikling af entreprenørielle kompetencer hos bioanalytikerstuderende i faget Bioanalytikerprofessionen

Studerende fra 6 uddannelser har deltaget. Evaluering også foretaget udfra ASTEE modellen. Projektet er formidlet ved oplæg på konferencen European Networking Conference on Entrepreneurship Education, januar 2015 samt på pædagogisk dag for alle undervisere på VIA Bioanalytikeruddannelsen.

Undervisningsforløbet incl. eksamensformen fortsætter på VIA Bioanalytikeruddannelsen i den form som er udviklet gennem projektet. Der inddrages nye undervisere i efteråret 2015, således undervisningsformen spredes til flere af uddannelsens undervisere.