Socialt entreprenørskab for pædagoger Pæd-to-go

Målet var at sætte fokus på innovation og entreprenørskab for de studerende i samarbejde med erhvervslivet. Dette er opnået ved et tæt samarbejde med Business Park Nord, som har bidraget til temadage med undervisning i blandt andet forretningsmodeller. Desuden har alle studerende pitchet deres ide for erhvervskonsulenten, som har givet den enkelte gruppe kvalificeret feed-back på både deres ide og metode. Samarbejdet med erhvervslivet har været en vigtig faktor, i forhold til at motivere de studerende til at tænke i muligheder inden for det at starte selvstændig virksomhed.

Samtidig har alle studerende i forbindelse med deres projektskrivning været i kontakt med forskellige organisationer (både frivillige og offentlige organisationer) og virksomheder (socialøkonomiske virksomheder), som viste sig at være yderst givtigt og motiverende for de studerende.