Differentieret projektspor på pædagoguddannelsen - med omverdens fokus

På Pædagoguddannelsen i Jelling har man valgt at styrke den moduliserede undervisning med et kontinuerligt projektspor og et mentorspor. Formålet med projektsporet er at studerende ud fra en T-shaped tænkning får differentierede muligheder for at opøve entreprenørielle kompetencer i samspil med omverdenen.

Der er blevet udviklet et forløb, hvor undervisningen i modul 5 på pædagogens grundfaglighed både er tilpasset kompetencemål 2 for grundfagligheden og understøtter et projektspor med fokus på socialt entreprenørskab.

I ansøgningen blev det beskrevet, at UCL ønskede at "give pædagogstuderende på vinteroptaget en konkret oplevelse af, at de kan gøre en forskel ". Dette er i høj grad opnået, og i flere tilfælde langt ud over forventet. Carina Hammer fra FFE var på besøg på UCL, hvor hun mødte et meget entusiastisk projekthold.