Bedømmelseskriterier som grundlag for kvalificeret feedback

Med dette som udgangspunkt har projektet herefter arbejdet på at udvikle feedbackmodeller, der tager særlig hensyn til de innovations- og entreprenørielle læringsmål og kompetencer, som fremgår af kursusbeskrivelserne. Herudover er der blevet udviklet 2 workshops  til undervisere i I&E kurser. Desuden er undersøgelsens resultater og litteraturstudiet blevet anvendt og brugt til uddybninger i Fonden for Entreprenørskabs publikation ”Bedømmelse og evaluering i innovation- og entreprenørskabs­undervisningen på de danske universiteter” (UNIEN-publikationen).