Innovativt socialt arbejde og entreprenørskab

Modul 10, som er det modul der vil være indgangen og primære omdrejningspunkt for entreprenørskabsundervisningen på socialrådgiveruddannelsen. I projektet er der udviklet undervisningsmateriale, casemateriale og projektorienterede fremgangsmåder, der kan understøtte de studerendes udvikling af innovatiive handlekompetencer. 

Projektet er kørt med stor succes og modulet er forankret på uddannelsen.