Design, Forretningsforståelse og Entreprenørskab

Et fag som skal opbygge de studerendes forretningsforståelse og iværksætterkompetencer - set igennem designer-optik, med henblik på at forbedre designdimittenders muligheder for beskæftigelse eller selvbeskæftigelse. Faget Design, Forretningsforståelse og Entreprenørskab blev udviklet og afholdt over en 6 ugers periode. Målgruppen var 5. års designstuderende, der gennemgik kurset som det sidste obligatoriske uddannelseselement inden dimission. Faget på 10 ECTS er beskrevet i en fagbeskrivelse, og indgår som en del af pensum også for de kommende 5. års studerende, ligesom det undervisningsmateriale og de oplæg, der blev udviklet til faget, vil blive anvendt til undervisning i faget. Dele af faget vil også blive anvendt til andre årgange.