Entreprenørskab på Designuddannelsen

Efterfølgende er der blevet fulgt op på udbyttet gennem dialog med deltagerne. Den generelle opfattelse af udbyttet fra efteruddannelsesforløbets workshops er, at den overordnede entreprenørskabstankegang på Designskolen er blevet styrket, og at underviserne er blevet sporet ind på at arbejde videre med at inddrage foretagsomhedsprincipper i undervisningen.

Et spin-off af projektet er, at Designskolen er blevet opmærksom på fordelene ved lærings-portfolio, som indføres for alle designstuderende fra studieåret 16/17. Sigtet med dette, er at designstuderende reflekterer over- og bliver bevidste om de færdigheder og kompetencer, de opnår gennem projektarbejde.