Global Social Design og Entrepreneurship

Støtten til udviklingen af faget fra FFE har afstedkommet fire indsatser og resultater:

1.Etablering af to nye uddannelser – det ene et obligatorisk specialefag på Entreprenørskabsstudiet, 5 ECTS, VIA Design, 6 semester, kaldet “Design for Change”. Det andet en mere omfattende toningsuddannelse på Diplom Uddannelsen, på 20 ECTS, i Design and Business på VIA University Colleges Efter og Videreuddannelses Center, EVU. Denne toningsuddannelse er netop godkendt af undervisningsministeriet og udbydes på VIA EVU's Projektlederuddannelse og Diplom i Design og Business fra efteråret 2017.

2.Kortlægning af interne ressourcer, oprettelse af et stort “Social Design Netværk” og involvering af tværfaglige kompetencer indenfor social design og social entreprenørskab internt i VIA University College, samt formidling af resultater, forskning og internationale tendenser i dette.

3.Kortlægning af, studier hos og deltagelse i internationale social design og socialt entreprenøerielle netværk, (bl.a. EMES, The Desis Lab, CUMULUS) samt studier af praksis hos designskoler og udveksling af undervisere, metoder, forskning og design-tilgange til socialt entreprenørskab herfra.

4.Etableringen af nye interne arbejds-fora i VIA Design, bl.a. etableringen af et Design for Social and Sustainable Innovation-gruppe, der siden har udviklet et nyt “Sustainable Business Design & Entrepreneurship” 4’ semesters, praktikbaseret, 10 ECTS, tværfagligt forløb sammen med Ellen MacArthur Foundation og syv danske mode og livsstils-virksomheder.